Over Pareto Governance

Waarom Pareto Governance?

Met Pareto Governance wil ik het bestuur van organisaties verbeteren.

Toen ik van 2000-2003 economie studeerde in Londen speelde de film A Beautiful Mind over het leven van John Nash, prachtig vertolkt door Russell Crowe. Nash schreef zijn korte dissertatie over speltheorie op 21-jarige leeftijd op Princeton University en werd daarna schizofreen. In 1994 ontving hij hiervoor de Nobelprijs. Dit is een prachtig, fascinerend verhaal, de film is een absolute aanrader! De combinatie van de impact van deze film, mijn interesse in hoe mensen strategisch beslissen en de behandeling van speltheorie op dat moment heeft geleid tot de keuze voor de naam Pareto Governance.
Kort gezegd laat Nash het evenwicht zien wat ontstaat als je in een organisatie je best doet, maar ook rekening houdt met wat anderen doen. Dit kan de organisatie versterken, maar ook leiden tot verkramping, het gevangen dilemma.

Mijn doel met Pareto Governance is om ervoor te zorgen dat een instelling of team alles heeft dat nodig is om een optimaal resultaat te bereiken, een Pareto Optimum. Het team werkt samen om ervoor te zorgen dat individuele prestaties leiden tot succes van het team zonder dat zij ten koste gaan van anderen in het team!

X292517_small

Wat doet Pareto Governance

De opdrachten die Anoushka Schut-Welkzijn doet voor Pareto Governance gaan over strategie, governance, overheidsregulering en financiering. Zo heb ik de grootste buitenlandse private investeerder in Nederland, EQT als Industrial Advisor geadviseerd over de Pan-Europese aankoop van 220 mondzorgpraktijken, labs en distributiecentra van Curaeos. Ook heb ik de departementsleiding van het Ministerie van VWS geadviseerd over een nieuwe toedeling van de 600 miljoen euro aan kosten van bedrijfsvoering van het departement.
Vanuit Pareto Governance heb ik me sinds 2017 aan een aantal organisaties verbonden. Daarnaast ben ik verbonden aan GLG en CPI Risk Finance Governance. Via GLG adviseer ik buitenlandse bedrijven over hoe zij strategisch kunnen omgaan met het zorg- en sociale zekerheidsstelsel bij het opzetten van een bedrijf in Nederland. Ik ben daarnaast als interimmanager actief en doe ook kleinere, korte opdrachten. Zo geef ik presentaties over de regulering en financiering van zorg, help ik een mondzorgketen bij het opzetten van de Raad van Toezicht, help ik apothekers bij de bedrijfsvoering, de planning en distributie van geneesmiddelen en ben ik coach van jonge talenten via Future Female Leaders.
Mijn kennis heb ik on-the job opgedaan, maar is ook gestaafd met een degelijke basis: Studies bestuurskunde en (wiskundige) economie, gecertificeerd toezichthouderschap en verschillende managementopleidingen, via Ebbinge dit jaar Leiderschap in de zorg.

Naast mijn betaalde werk zet ik me in voor verschillende doelen die me aan het hart gaan. Ik steun onder meer de opleiding voor hulphonden van de KNGF
en ren geregeld (halve) marathons voor liefdadigheid. Ik ben voorzitter van een permanente commissie van twaalf bestuurders en HR specialisten die in de regio Noord-Holland politiek talent scout, ontwikkelt en selecteert voor bovenlokale functies (Provinciale Staten, Waterschappen, Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement). Het geeft enorm veel voldoening om dit met dit geweldige, diverse team te mogen doen en zo aan de voorkant, maar op afstand, bij de politiek betrokken te zijn.

X292815_small

Hoe doet Pareto Governance dat?

Mensen vinden Pareto Governance via deze website, de Linkedin pagina of direct via Anoushka Schut-Welkzijn met vragen, opdrachten of vacatures. We nemen zo snel mogelijk contact op en spreken telefonisch of in persoon af. Pareto Governance zet alle 15 jaar kennis en ervaring over regulering, financiering, bedrijfsvoering, politiek en governance in zorg en sociale zekerheid in voor haar klanten. Hierdoor kunnen oplossingen die ik bijvoorbeeld in het ene zorgveld heb gezien, ingezet worden bij anderen. En last-but-not-least: ons uitgebreide netwerk verbindt mensen om resultaat te leveren!