Overeenstemming over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko

Datum: 29 september 2015 Betreft: Bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko   In mijn brief van 1 september 2015[1] heb ik aangegeven u te informeren wanneer Nederland en Marokko overeenstemming hebben bereikt over aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen beide landen.   Hierbij kan ik u, mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn […]