Antwoorden op Schriftelijke Vragen over het bericht “UWV legt fraudemeldingen opzij” Trouw 6 juli 2015

2015Z13768   Vragen van het lid Schut-Welkzijn aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het Uitvoeringsinstitituut werknemersverzekeringen (UWV) fraudemeldingen opzij legt (ingezonden 7 juli 2015).   1 Klopt het bericht “ UWV legt fraudemeldingen opzij”? 1)   2 Wat vindt u ervan dat het UWV fraudemeldingen die langer dan twintig […]