Antwoorden op schriftelijke vragen van Schut-Welkzijn en Aukje de Vries over het bericht “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV”

Vragen van de leden Schut-Welkzijn en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over het artikel “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV” (ingezonden 30 januari 2015) 1 Kent u het artikel “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV”? 1) Antwoord 1 Ja 2 Bent u […]

Schriftelijke vragen van Schut-Welkzijn en Aukje de Vries over het bericht “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV”

Schriftelijke vragen van Schut-Welkzijn en Aukje de Vries over het bericht “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV” 26 januari 2015   1 Kent u het artikel “Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV”?[1]   2 Bent u het met de uitspraken van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) eens dat ‘als de overheid de regels […]

Spreektekst Anoushka Schut Overleg Arbeidsongeschiktheid

3 oktober 2013   Meneer de Voorzitter, Het afgelopen jaar heb ik gebruikt om te zien waar in wet- en regelgeving de politiek het verschil kan maken voor arbeidsongeschikten. Vanuit mijn achtergrond uit de zorg weet ik dat er nu 4,5 miljoen chronisch ziek zijn, waarvan de helft arbeidsongeschikt is. Deze groep chronisch zieken groeit […]