AMweb – WGA: Eindelijk een Gelijk Speelveld?

WGA: eindelijk een gelijk speelveld?

WGA: eindelijk een gelijk speelveld?

Het ziet er naar uit dat, na jaren van discussiëren, het de VVD gaat lukken om de hybride markt van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te verbeteren. Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) pleit al jaren voor wijziging van de markt. “Het ziet er naar uit dat het speelveld tussen publiek en privaat eindelijk gelijk wordt. Dat is doel van het voorstel”, vertelt het Kamerlid aan amweb.

Schut heeft gistermiddag een pleidooi in de Kamer gehouden om de wet aan te laten passen. In het kort houdt het voorstel in dat werkgevers verbeterde keuzevrijheid krijgen met betrekking tot de WGA; ze kunnen kiezen tussen het publieke UWV en private verzekeraars.

Blij
Schut laat weten dat de VVD blij is dat de verbetervoorstellen voor de hybride markt van de WGA weer aan bod komen. “Dit is het voorstel waarom ik drie jaar geleden bij het eerste overleg in deze kabinetsperiode heb gevraagd: een gelijk speelveld. Lekker gemaakt door de lage instappremies stapten veel werkgevers de laatste jaren over van een private verzekering naar het UWV. Als zij echter eenmaal één arbeidsongeschikte werknemer hadden, verdubbelde de premie soms en konden zij geen kant meer op; zij waren ‘locked-in’. Een private verzekeraar wilde de schadelast van de inmiddels arbeidsongeschikte werknemers niet meer verzekeren. Immers, een brandend huis kun je niet verzekeren. Als de werkgever dan toch een private verzekering wilde, moesten de toekomstige uitkeringslasten cash worden afgerekend bij de verzekeraar. Dit kostte per arbeidsongeschikte werknemer al snel meer dan een ton in één keer en dat bovenop de jaarlijkse premie. Dat konden de meeste werkgevers helemaal niet aan. Gelukkig komen we met dit wetsvoorstel af van dit ‘locked-in syndroom’. Deze verbetering bepleit de VVD dus al lang.”

Concurreren
Het idee achter het hybride stelsel is dat private verzekeraars en het publieke UWV met elkaar concurreren om een verzekering van de werkgever, zodat uiteindelijk de werkgeverslasten dalen en mensen sneller aan een baan worden geholpen. Schut: “Helaas heeft het stelsel deze verwachtingen niet waargemaakt, omdat het tot nu toe slecht functioneert. Private verzekeraars hebben € 1,6 mld verlies geleden in de laatste tien jaar. Het was eerst onduidelijk welke risico’s verzekeraars liepen. Om marktaandeel te kopen, boden ze te lage premies om de toekomstige schadelast te dekken. Ook konden ze de schadelast veel minder beïnvloeden dan ze vooraf hadden verwacht. Er was in de WGA een veel grotere instroom dan verwacht, met vrijwel geen uitstroom. Verzekeraars werden geconfronteerd met naheffingen van het UWV, omdat dat de uitkeringen uitbetaalde. Re-integratie-inspanningen waren niet optimaal en leidden ook niet tot lagere uitkeringen, omdat het UWV nauwelijks arbeidsongeschikten herbeoordeelde.”

Gelijk speelveld
Met de ‘rentehobbelopslag’ op de premie probeerde het UWV, volgens Schut, de private markt na te doen. “Het idee was dat de private en publieke premie naar elkaar toe zouden groeien. Feitelijk dreven ze uiteen. Daar heeft het UWV dan ook 1,5 miljard euro mee verdiend. Dit is nu eindelijk een structurele verbetering van het stelsel. Het bevordert het gelijke speelveld tussen de private en publieke verzekering in de WGA. De VVD is daarvan een warm voorstander. Met deze wetswijziging en het gewijzigde beleid van het UWV om te herbeoordelen, zal de uitstroom ook op gang komen. Dan is het aan verzekeraars om met preventie- en re-integratiebeleid te laten zien wat ze écht waard zijn, zodat mensen sneller aan het werk komen na een tijd van arbeidsongeschiktheid.

Falend systeem
Als een werkgever die een private verzekering heeft afgesloten, een eigenrisicodrager, failliet gaat, gaan de verantwoordelijkheid en uitvoering van de re-integratie over naar het UWV. Logisch volgens Minister Asscher omdat een verzekering bij het UWV de standaardoptie is waarop je terugvalt. “Die redenering gaat wat de VVD betreft niet op”, vindt Schut. “Dat zou alleen zo zijn als het UWV dan ook de lasten zou overnemen, maar de verzekeraar blijft betalen voor de lopende uitkering. Als we één ding hebben geleerd uit het tot nu toe falende systeem, is het dat je de partij die betaalt ook de kans moet geven om de schadelast te beheersen. Dan zou je de verzekeraar, als de belanghebbende, de re-integratie ook moeten laten uitvoeren.”

Aanstaande dinsdag wordt er door de Tweede Kamer gestemd over de wetswijziging. De verwachting is dat de wijziging wordt aangenomen.

 

Lees het artikel hier.

Leave your comment