ASSCHER: TIJD MAROKKO GAAT DRINGEN

Asscher: tijd Marokko gaat dringen

Minsiter Asscher

Minsiter AsscherANP

Minister Asscher zal Marokko in september duidelijk maken dat het sociale zekerheidsverdrag snel moet worden aangepast. “Ik zal duidelijk maken dat de tijd schaars begint te worden”, zei hij vanmorgen.

Asscher heeft gisteravond met de VVD gesproken over de toepassing van het zogenoemde woonlandbeginsel. Dat houdt in dat de uitkering van mensen die in Nederland rechten hebben opgebouwd, wordt aangepast aan de kosten voor het levensonderhoud in het land waar ze wonen.

Fraude opsporen

De rechter oordeelde eerder dat het woonlandbeginsel in strijd is met het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko, en nu willen veel politieke partijen dat dit verdrag wordt beëindigd zodat de uitkeringen wél kunnen worden verlaagd. Coalitiepartner VVD diende hierover een motie in.

Asscher meldde deze week al dat het niet verstandig is om het verdrag op te zeggen, omdat daar ook allerlei voordelen aan zitten. Het leidt bijvoorbeeld tot een betere samenwerking tussen Nederland en Marokko bij de opsporing van fraude met uitkeringen.

Traag proces

De minister probeert Marokko te bewegen het verdrag aan te passen zodat uitkeringen omlaag kunnen. “Maar dat proces verloopt heel traag”, zei hij vanmorgen. “En ik ga nu de druk die in de Kamer is ontstaan, gebruiken om duidelijk te maken dat er nu iets moet gebeuren.”

“Een verdrag tussen twee landen moet ook aangepast kunnen worden. Je moet goed naar elkaar luisteren. Nederland heeft hierbij een heel redelijk belang, dat heel breed wordt gedragen in beide Kamers.”

Lees hier het artikel op de website van de NOS.

Leave your comment