BNR – PvdA ziet niets in VVD-plan ziekteverzekering

Door Pieter van den Akker

Kleine werkgevers zijn huiverig om mensen in dienst te nemen. Daarom vindt de VVD dat werknemers zelf een verzekering moeten afsluiten tegen ziektes die niet voortkomen uit het werk. De Partij van de Arbeid vindt dat geen goed plan en vreest dat het aantal bijstandsuitkeringen hierdoor stijgt.

VVD-Kamerlid Anouschka Schut richt in gesprek met verslaggever Jaap Jansen allereerst tot werknemers: “Verzeker je zelf en zorg ervoor dat je zelf ook de keuze hebt. Als je twee dagen geen loon wil hebben doorbetaald, dan krijg je een lagere premie en neem je een hoger eigen risico.”

Dit zou ertoe kunnen leiden dat werkgevers sneller mensen in dienst nemen, legt ze uit. “Dat is het doel ervan, dat werkgevers minder huiverig zijn om mensen aan te nemen.”

Lasten eerlijk verdelen
Betekent dit niet dat een individuele werknemer meer lasten krijgt? Schut: “Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Het gaat erom dat we de lasten eerlijker verdelen tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers betalen nu eigenlijk het volle pond. Ze kunnen niet inschatten wat werknemers in hun vrije tijd doen, maar ze betalen wel voor alle werknemers het loon door, maar regelen ook re-integratie-inspanningen en vervanging bij ziekte. We zeggen nu: is het niet redelijk als we een stukje verantwoordelijkheid bij werknemers zelf leggen, zodat ze dat zelf kunnen organiseren.”

Schut verzekert dat de lasten van de werknemer per saldo hetzelfde blijven. Ook Kamerlid Grace Tanamal van de PvdA ziet dat met name kleinere werkgevers grote problemen hebben met loondoorbetaling bij ziekte. “Ik ben zeer zeker bereid om zeker de kleine werkgevers tegemoet te komen, maar hoe we dat zouden moeten, doen laat ik graag eerst door de minister uitzoeken. De zekerheden van werknemers staan wat mij betreft wel voorop.”

2 replies added

Leave your comment