BNR – VVD: Voer periodieke herkeuring in voor arbeidsongeschiktheid

Door Eva Oude Elferink

donderdag 20 augustus 2015, 9:05

Mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt, moeten periodiek worden herkeurd om te zien of ze weer aan het werk kunnen. Daarvoor pleit de VVD. volgens de NOVAG, de vakbond van verzekeraars krijgen 150.000 mensen momenteel ten onrechte een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

“Schrikbarend”, vindt VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn. “Wat we zien is dat de lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid almaar stijgen. Dat weerhoudt werkgever ervan mensen aan te nemen.” De oplossing ligt volgens het Kamerlid bij het vaker herkeuren van mensen die wegens arbeidsongeschiktheid thuis zitten.

“Als mensen hersteld zijn, moeten ze weer aan het werk zodat werkgevers niet moeten blijven opdraaien voor de lasten. Er moet meer doorstroming zijn en daarvoor moet vaker worden herkeurd. Daar zit de sleutel.”

Momenteel vinden herkeuringen veelal plaats op initiatief van de mensen die thuis zitten. In een initiatiefvoorstel van Schut-Welkzijn, dat volgende maand in de Kamer wordt behandeld, pleit zij ervoor dat het UWV mensen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ‘ieder paar jaar’ laat herkeuren.

Artsen
Zijn er wel voldoende artsen om die herkeuringen uit te voeren? “Dat wordt vaak als argument gebruikt, maar volgens mij is daar wel een mouw aan te passen”, zegt Schut-Welkzijn. “Artsen kunnen taken herschikken, de onafhankelijke bedrijfsarts kan zo’n keuring voorbereiden. Wat we moeten voorkomen is dat mensen te lang onnodig aan de kant worden gezet.”

Te meer, stelt het Kamerlid, vanwege de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. “We zullen in de loop van de tijd zien dat er veel meer chronisch zieken en ouderen deel zullen blijven uitmaken van die arbeidsmarkt. Daarom moeten we heel streng zijn om ervoor te zorgen dat de lasten voor werkgevers betaalbaar blijven.”

Het originele artikel vindt u hier.

Het fragment kunt u hier terugluisteren vanaf 02:02:16.

4 replies added

Leave your comment