Inbreng Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet SZW

Donderdag 23 juni 2016, Voorzitter, Mensen willen dat de overheid zinnig en zuinig met hun belastinggeld omgaat. Dus: geen verspilling en alleen beleid dat ook werkt. Beleid dat zorgt voor banen en mensen die zonder werk zijn naar werk begeleidt. De totale uitgaven onder het SZA-kader zijn € 1,6 miljard lager uitgevallen dan voorzien bij […]

Motie ingediend bij WGO Jaarverslag en Slotwet SZW

Donderdag 23 juni 2016, De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het doel van de actieplannen 50+ is om ouderen aan een baan te helpen, overwegende dat de Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd dat onduidelijk is of instrumenten ter bestrijding van ouderenwerkloosheid in het verleden hebben gewerkt, constaterende dat er objectief onderzoek is en SMART criteria […]