Motie ingediend bij WGO Jaarverslag en Slotwet SZW

Donderdag 23 juni 2016,
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het doel van de actieplannen 50+ is om ouderen aan een baan te helpen,
overwegende dat de Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd dat onduidelijk is of instrumenten ter bestrijding van ouderenwerkloosheid in het verleden hebben gewerkt,
constaterende dat er objectief onderzoek is en SMART criteria zijn waaraan toekomstig beleid kan worden getoetst,
verzoekt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervoor zorg te dragen dat niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het huidig beleid ter bestrijding van ouderenwerkloosheid zo veel mogelijk wordt vastgelegd hoeveel ouderen hiermee worden bereikt, welke uitgaven er mee zijn gemoeid en hoe de effectiviteit zal worden gemeten

en de Kamer hierover te informeren in de begroting 2017,

en gaat over tot de orde van de dag
Schut-Welkzijn

Vermeij

Pieter Heerma

Van Weyenberg

Ulenbelt

1 reply added

Leave your comment