Inbreng AO Handhaving

Woensdag 2 november 2016, Dit is een algemeen overleg met een reeks aan brieven. Ik wil beginnen met het schokkende bericht van de Inspectie dat er 60% meer ongelukken met dodelijke afloop hebben plaats gevonden dan vorig jaar. Dat is afschuwelijk, voor de werknemers, de collega’s en de familie en vrienden. Elke dode is er […]

Inbreng Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet SZW

Donderdag 23 juni 2016, Voorzitter, Mensen willen dat de overheid zinnig en zuinig met hun belastinggeld omgaat. Dus: geen verspilling en alleen beleid dat ook werkt. Beleid dat zorgt voor banen en mensen die zonder werk zijn naar werk begeleidt. De totale uitgaven onder het SZA-kader zijn € 1,6 miljard lager uitgevallen dan voorzien bij […]

Motie ingediend bij WGO Jaarverslag en Slotwet SZW

Donderdag 23 juni 2016, De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het doel van de actieplannen 50+ is om ouderen aan een baan te helpen, overwegende dat de Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd dat onduidelijk is of instrumenten ter bestrijding van ouderenwerkloosheid in het verleden hebben gewerkt, constaterende dat er objectief onderzoek is en SMART criteria […]

Motie en inbreng tweede termijn debat Fraudewet

Woensdag 18 mei 2015, Voorzitter,   Als ik thuis op de bank het debat van gisteren zou hebben gezien, zou ik me afvragen waarom ik alles netjes volgens de regels doe, terwijl het loont om het verkeerd te doen. Er werd een rookgordijn opgeworpen. Het CDA die wil fraude die mensen zelf melden afdoen met […]

Inbreng plenair debat fraudewet

Dinsdag 17 mei 2016, Voorzitter, Fraude gaat in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van ons allemaal. Mensen zijn best bereid belasting te betalen voor de uitkering van een ander als die niet in zijn eigen inkomen kan voorzien, maar ze maken zich zorgen dat er misbruik gemaakt wordt van onze solidariteit. Het is moeilijk om fraude met […]