Inbreng initiatiefwetsvoorstel Lid Klein over de Flexibilisering AOW-leeftijd

Voorzitter,

Ik dank de heer Klein voor het nemen van dit initiatief wetsvoorstel. Dit is ontzettend veel werk, vooral op zo’n ingewikkeld onderwerp en het valt hem te prijzen dat hij heeft door gezet.

 

Voor veel mensen valt de verhoging van de AOW-leeftijd zwaar. Ze zijn bang dat ze het niet volhouden om tot hun 67ste te werken. Mensen die tegen de pensioensleeftijd aan zitten, zagen oudere collega’s met de VUT gaan en moeten nu zelf langer doorwerken dan verwacht. Dat geeft hen het gevoel dat ze geen keuze hebben.  Dit initiatief voorstel geeft hen die keuze wel. En dat is positief.

De VVD is voor die keuzevrijheid. Ik vraag me tegelijkertijd wel af of het doel van dit wetsvoorstel wordt gehaald met dit initiatief.

Mensen moeten zelf kunnen kiezen wanneer ze met pensioen gaan. Collega Lodders heeft in de vorige periode voorstellen gedaan voor flexibilisering van de AOW en de deeltijd-AOW. Die voorstellen hadden het doel dat werken na de AOW-leeftijd moet lonen door een lagere belasting en een hogere AOW. De VVD heeft dit in het nieuwe verkiezingsprogramma opgenomen.

 

Ik denk dat veel partijen in de Kamer het eens zijn met het doel van dit initiatief.

Maar hoe werkt dit wetsvoorstel uit voor mensen die eerder willen stoppen met werken, vraag ik de indiener? Naar de mening van de VVD biedt de heer Klein hier geen oplossing. Want mensen moeten al een inkomen op minimumniveau hebben naast een vervroegd AOW pensioen. Als dat niet lukt, als het inkomen van mensen onverwacht daalt, dan wordt de  AOW met 30% gekort.  Vervolgens zullen mensen een beroep moeten doen op aanvullende bijstand.  Dat kan niet de bedoeling zijn: Want dan raken mensen van de regen in de drup nadat ze zijn gestopt met werken. In plaats van dat ze van hun oudedag kunnen genieten, blijven ze dan zorgen houden.

Ook de Raad van State vindt dit een groot bezwaar. We vragen de indiener hier nog verder op te reflecteren.

Verder stellen we vast dat dit wetsvoorstel per saldo banen kost, terwijl we zoveel meer mensen nodig hebben op de arbeidsmarkt. 0,4% werkgelegenheid en drie miljard euro aan lastenverhoging. De heer Klein heeft vurig betoogd dat er onderzoek is dat tot een andere doorrekening komt. Dat siert hem, maar wij volgen de CPB berekeningen.

 

Voorzitter, tot slot:

Met het doel van dit initiatief: Keuzevrijheid en werken moet lonen, is de VVD het volmondig eens.

Het negatief effect op banen en een gat van drie miljard dat niet gedekt wordt zijn samen met de uitvoerbaarheid reden voor de VVD om vooralsnog kritisch te staan ten opzichte van dit initiatief.

 

 

 

2 replies added

Leave your comment