NRC – Kamer wil uitleg over AOW in door Israël Bezet Gebied

Kamer wil uitleg over AOW in door Israël bezet gebied Uitkering Ook Nederlandse Marokkanen zijn boos op minister Asscher Door: Leonie van Nieropen Derk Stokmans 20 juni 2016 Een Kamermeerderheid wil uitleg van minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) over zijn besluit mensen in door Israël bezet gebied een hogere AOW-uitkering te geven dan waar ze […]

Spreektekst debat met staatssecretaris Klijnsma over koopkrachttegemoetkoming AOW

4 december 2014 Spreektekst debat met staatssecretaris Klijnsma over koopkrachttegemoetkoming AOW   Voorzitter, We spreken hier over de vervanging van een tegemoetkoming in de AOW. Deze tegemoetkoming is in het verleden ingegaan om ouderen te compenseren voor lastenverzwaringen. Deze regeling moest worden vervangen. Dit omdat ook AOW’ers die buiten Nederland wonen en geen lastenverzwaringen kennen, […]

Debat met staatssecretaris Klijnsma over de AOW-inkoopregeling

25 september 2014 Debat met staatssecretaris Klijnsma over de AOW-inkoopregeling   Voorzitter, De AOW moet ook voor onze kinderen en kleinkinderen betaalbaar blijven. De AOW is bedoeld voor mensen die hiervoor elk jaar premie betalen, zoals de meeste gepensioneerden ook hebben gedaan. We moeten er alles aan doen om oneigenlijk gebruik van onze sociale zekerheid […]

Debat met staatssecretaris Klijnsma over de AOW tweewoningenregel

Voorzitter, De VVD is voor herkenbare criteria voor samenwonen in de AOW. De angst voor de “tandenborstelpolitie” verdwijnt. De regeling kent voor de AOW hoge gedragseffecten. Meer mensen houden hun zelfstandige woning aan als ze bij elkaar gaan wonen, maar de 250-300 euro extra AOW die mensen door deze regeling krijgen, staan naar verwachting ook […]

Debat met staatssecretaris Klijnsma over de AOW tweewoningenregel

18 juni 2014 Voorzitter, Eind vorig jaar constateerden verschillende leden na het werkbezoek aan de Sociale Verzekeringsbank en een gesprek met de ombudsman dat de criteria die bepalen of iemand samenwoont in de AOW onhelder en voor meerdere uitleg vatbaar waren. Bovendien gingen de verschillende regiokantoren van de SVB hier verschillend mee om. De VVD […]

Debat met staatssecretaris Klijnsma over pensioenonderwerpen

Debat met staatssecretaris Klijnsma over pensioenonderwerpen op 28 mei 2014 Voorzitter. De VVD-fractie steunt de aanpassing van de AOW-inkoopregeling die we tijdens het AO hebben besproken. Zij vraagt zich wel af waarom de staatssecretaris het advies van de Sociale Verzekeringsbank in dezen niet heeft opgevolgd en de hele regeling heeft afgeschaft. Ik hoor op dat […]