Spreektekst debat met staatssecretaris Klijnsma over koopkrachttegemoetkoming AOW

4 december 2014

Spreektekst debat met staatssecretaris Klijnsma over koopkrachttegemoetkoming AOW

 

Voorzitter,

We spreken hier over de vervanging van een tegemoetkoming in de AOW. Deze tegemoetkoming is in het verleden ingegaan om ouderen te compenseren voor lastenverzwaringen.

Deze regeling moest worden vervangen. Dit omdat ook AOW’ers die buiten Nederland wonen en geen lastenverzwaringen kennen, aanspraak konden maken op compensatie.

Ook was het zo dat iedere AOW’er dezelfde compensatie kreeg. Als mensen in het buitenland hebben gewoond, wordt ervan uitgegaan dat zij daar pensioen hebben opgebouwd. Dat is in alle Europese Unielanden ook het geval. Hier hield het oude compensatiesysteem geen rekening mee.

Zo kreeg iemand die maar 300 euro AOW in Nederland had opgebouwd 25 euro compensatie, terwijl iemand die de volle 1.105 euro had opgebouwd, ook 25 euro compensatie kreeg.

De VVD vindt het daarom een logische oplossing dat de compensatie nu afhankelijk is gemaakt van het aantal jaren dat in Nederland AOW-recht is opgebouwd.

Uit eigen ervaring weet ik dat mensen gaan wonen waar het werk hen brengt en dat is in een mensenleven steeds vaker in verschillende landen. Een koppeling aan de AOW-opbouw houdt rekening met deze ontwikkeling en dat is positief. De tegemoetkoming wordt nog steeds ge-exporteerd, maar gemiddeld tegen een lager bedrag.

Voorzitter,

De VVD ondersteunt dit wetsvoorstel. De AOW wordt zo toekomstbestendig gemaakt. Het voorstel zorgt ervoor dat 100 miljoen euro kan worden bespaard. De uitgaven aan AOW zijn al jaren groter dan de inkomsten uit premies. De VVD vindt het positief dat dit AOW-gat wordt gedicht. Zodat ook volgende generaties nog een AOW-pensioen hebben.

Voorzitter,

Ik heb nog enkele vragen. Ten eerste over de eenmalige uitvoeringskosten van 1,7 miljoen. Dit zijn kosten voor circa 600.000 mensen die een wijziging in de tegemoetkoming krijgen. Wordt hier zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van digitale manieren om met AOW’ers te communiceren, via mijnoverheid.nl of svb.nl ? Kan dit niet minder? De VVD vindt deze kosten voor een zo simpele wijziging hoog.

Dan nog de laatste nota van wijziging, die deze week is binnen gekomen. Kan deze wijziging juridisch niet breder uitgelegd worden? Kortom: gaat die nu om mensen die in het algemeen belang werken terwijl ze al AOW-gerechtigde zijn?

Voorzitter,

De staatssecretaris geeft aan dat deze tegemoetkoming niet inkomensafhankelijk is gemaakt vanwege te hoge uitvoeringskosten.

De voorloper van deze tegemoetkoming, de MKOB wilde oudere belastingplichtigen compenseren voor een teruggang in inkomen door hogere belastingen.

Is de staatssecretaris het met de VVD eens dat die lastenverzwaring niet daalt met het inkomen? Dat dit de reden is waarom de tegemoetkoming een rond bedrag is en geen percentage? De VVD vindt dat een goede zaak.

De AOW is een basispensioen dat voor iedereen die daar recht op heeft, even hoog blijft en niet afhankelijk is gemaakt van het aanvullend inkomen. Het aanvullend pensioen wordt progressief belast en dat is voor de VVD genoeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 replies added

Leave your comment