Inbreng algemeen overleg SUWI-onderwerpen

Donderdag 8 oktober   Voorzitter, De VVD wil dat uitvoeringsinstanties service leveren aan hun klanten, de uitkeringsgerechtigden en de werkgevers. Het UWV en de SVB zijn er voor hun klanten en niet voor zichzelf. De ICT bij zowel SVB als UWV blijft een zorgenkind. Over de problemen bij de SVB wordt een apart plenair debat […]

Inbreng algemeen overleg arbeidsongeschiktheid

woensdag 7 oktober 2015   Voorzitter,   Het staat wel niet op de agenda, maar laat ik toch beginnen met het maken van een compliment naar het Kabinet, dat heeft besloten van twee jaar naar één jaar loondoorbetaling bij ziekte te gaan. Dit doel is gedeeld door een groot deel van de Kamer en dat […]

Inbreng Algemeen Overleg Handhaving

Woensdag 1 juli 2015   Voorzitter, Fraude mag niet lonen. Hier wil de VVD geen concessies aan doen. De VVD gaat ervan uit dat alle fraude, klein en groot wordt beboet. In de praktijk blijkt dat mensen zich vergissen over de gegevens die ze moeten aanleveren. De VVD heeft er al eerder voor gepleit om […]

Spreektekst Algemeen Overleg SUWI

8 april 2015 Voorzitter, De VVD wil dat uitvoeringsinstanties service leveren aan hun klanten, de uitkeringsgerechtigden en de werkgevers. We zijn er blij mee dat het UWV meer service gaat leveren door het loon en de uitkering vooraf met elkaar te verrekenen per juli 2015. De Sociale Verzekeringsbank deed dit al eerder. Het is een […]

Spreektekst Algemeen overleg Europees Sociaal Fonds

5 maart 2015 Spreektekst Algemeen overleg Europees Sociaal Fonds Microkredieten De VVD gelooft niet in de effectiviteit van banenplannen, zeker NIET vanuit Europa. De VVD is kritisch op het Europees Sociaal Fonds en de invulling hiervan door Nederland. Een enkel ESF-plan laat aardige re-integratie cijfers zien. 87% van de deelnemers aan een traject voor jongeren […]