Spreektekst debat met staatssecretaris van Rijn over de huishoudelijke hulptoelage

4 maart 2015

 

Voorzitter,

Het verliezen van je baan is pijnlijk voor de mensen die het meemaken. De banenplannen en de huishoudelijke hulptoelage, pas ingevoerd in januari 2015, van het Kabinet zijn tijdelijke maatregelen. Tijdelijke maatregelen om mensen te helpen van baan naar baan te komen en ze om- en bij te scholen. Daarom ondersteunt de VVD deze maatregelen ook.

De huishoudelijke hulptoelage is bedoeld voor mensen die op grond van de WMO2015 niet langer in aanmerking komen voor thuiszorg. Zij krijgen zo de helft van hun hulp betaald. Als je nu voorstelt, zoals oppositiepartijen dit doen, dat het geld voor die toelage in zijn totaliteit aan het budget voor de WMO moet worden toegevoegd, dan wek je verkeerde verwachtingen. Dan wek je de indruk dat de thuiszorg voor mensen die daar geen recht meer op hebben, door de gemeente betaald blijft.

Voorzitter, daar doet de VVD niet aan mee. Het is onhoudbaar om bij een vergrijzende bevolking de kosten voor de thuiszorg collectief te betalen.

Natuurlijk, veel mensen willen wel hun hulp behouden.

Er is dus wel werk, maar er zijn minder banen.

Het echte probleem is dat een oudere of zieke met een modaal inkomen wekelijks niet 20 tot 25 euro per uur kan betalen voor thuiszorg. Daarvoor zal arbeid goedkoper moeten worden, zullen de werkgeverslasten omlaag moeten. Daarom is belastingherziening met lastenverlichting zo belangrijk.

4 replies added

Leave your comment