Spreektekst Algemeen overleg Europees Sociaal Fonds

5 maart 2015

Spreektekst Algemeen overleg Europees Sociaal Fonds

Microkredieten

De VVD gelooft niet in de effectiviteit van banenplannen, zeker NIET vanuit Europa. De VVD is kritisch op het Europees Sociaal Fonds en de invulling hiervan door Nederland. Een enkel ESF-plan laat aardige re-integratie cijfers zien. 87% van de deelnemers aan een traject voor jongeren heeft volgens CBS cijfers een baan die zij langer dan zes maanden hebben weten te houden. Maar dat is meer een uitzondering op de regel. De meeste uitgaven leveren, geheel naar verwachting, weinig op of het geld komt helemaal niet terecht waar het voor bedoeld is.

Naar de mening van de VVD fractie wordt Microfinance and Social Entrepreneurship helemaal niet ingezet in Nederland en dat vinden we jammer. Jonge ondernemers kunnen met gebruik van microkredieten op weg worden geholpen. Een klein start bedrag kan heel wat doen voor een startende ondernemer. Zo worden geen grote financiële risico’s gelopen en kan volgens de VVD meer worden bereikt dan de door de polder beheerste opleidingsfondsen die het geld nu besteden. De vraag aan de staatssecretaris is: Waarom ze niet deels voor inzet van microkredieten in Nederland heeft gekozen? Is er binnen het Nederlandse ESF 2014-2020 nog ruimte microkredieten voor jonge ondernemers in te voeren of bestaande plannen hiervoor te vervangen? De VVD fractie zou hier voor zijn.

Dan het rapport over het faillissement van de opleidingsfondsen die ESF gelden hebben gekregen. De vraag is waarom we dit rapport van ABD consult pas gisteren na een verzoek vanuit De Kamer hebben toegestuurd gekregen? Het rapport laat goed laat zien wat er met de ESF gelden is gebeurd.

Vijf opleidingsfondsen verenigd in de Stichting Opleidingsfonds Facilitair Bedrijf hebben in projecten aangevraagd en hebben hiertoe voorschotten gekregen van het Ministerie van SZW, in één geval van ruim 62% van het subsidiebedrag.

De eindafrekening bleek in een aantal gevallen lager dan de voorschotten. Kortom: de projecten waren niet gerealiseerd volgens afspraak. Hierover hebben we al eerder met de staatssecretaris gesproken. Het teveel ontvangen geld kon niet worden terug gestort, want de fondsen en het administratiekantoor zijn failliet gegaan. Het nadeel voor de overheid is 14,4 miljoen aan voorschotten die niet konden worden terugbetaald. Het advies is om 3,6 miljoen terug te vorderen op het collectief van de fondsen. Daarvan is 3,2 miljoen terug betaald in 2014.

Hierover heb ik vele vragen die ik graag beantwoord zie:

De controlekosten van de overheid zijn 1,1 miljoen euro, een enorm bedrag. Wanneer in het proces zijn die kosten gemaakt, is alleen gecontroleerd bij de eindafrekening en niet tussentijds?

In de voortgangsbrief die we deze week pas mochten ontvangen is aangegeven dat de omvang van eventueel terug te vorderen subsidie in totaal 3,4 miljoen is. In de brief aan de Kamer van 11 april 2014 staat dat het gaat om een bedrag van 7,7 miljoen euro dat zou moeten worden teruggevorderd, terwijl het om een restschuld aan teveel betaalde voorschotten gaat van 14,4 miljoen euro. Waar zit het verschil in? Waarom zijn de bestuurders van de fondsen niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de tekorten? De VVD wil een antwoord op deze vragen en als dit nu niet lukt, kan dat wat ons betreft ook in een schriftelijke ronde.

 

Leave your comment