Spreektekst Algemeen overleg Europees Sociaal Fonds

5 maart 2015 Spreektekst Algemeen overleg Europees Sociaal Fonds Microkredieten De VVD gelooft niet in de effectiviteit van banenplannen, zeker NIET vanuit Europa. De VVD is kritisch op het Europees Sociaal Fonds en de invulling hiervan door Nederland. Een enkel ESF-plan laat aardige re-integratie cijfers zien. 87% van de deelnemers aan een traject voor jongeren […]