Spreektekst overleg met minister Asscher over Handhaving

Voorzitter, Ik dank de minister voor de vele brieven en rapporten over handhaving. Ik heb vier punten: De fraudewet, het werk van de inspectie, de handhaving door gemeenten en het effect van de wet Waadi voor zelfstandigen. De fraudewet van Henk Kamp die per 2013 is ingegaan, heeft het mogelijk gemaakt fraude en recidive harder […]

Spreektekst overleg minister Asscher SUWI-onderwerpen

woensdag 9 oktober 2013 Voorzitter Deze zomer ben ik op werkbezoek geweest bij de UWV Telefoon in Goes.  Er wordt daar uitgelegd hoe een uitkering kan worden aangevraagd en aan welke verplichtingen moet worden  voldaan . Het personeel wordt adequaat  getraind om elke dag weer de vragen van mensen te beantwoorden. De hoeveelheid personeel die […]

Spreektekst Anoushka Schut Overleg Arbeidsongeschiktheid

3 oktober 2013   Meneer de Voorzitter, Het afgelopen jaar heb ik gebruikt om te zien waar in wet- en regelgeving de politiek het verschil kan maken voor arbeidsongeschikten. Vanuit mijn achtergrond uit de zorg weet ik dat er nu 4,5 miljoen chronisch ziek zijn, waarvan de helft arbeidsongeschikt is. Deze groep chronisch zieken groeit […]

Spreektekst overleg bewindslieden sociale zaken en werkgelegenheid

14 februari 2013   Voorzitter, ik heb een drietal onderwerpen die ik wil behandelen. 1 UWV Jaarplan 2013 UWV: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV streeft naar versobering en meer efficiency. De kosten van de staf zal met 30% afnemen. Vereenvoudiging van uitkeringswetten zal uitvoering minder complex en goedkoper maken. Dit vindt de VVD fractie een nobel […]