Debat met minister Asscher over de Europese Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal beleid

Voorzitter,

De bespreking van de landenspecifieke aanbevelingen in de Raad geven de minister de mogelijkheid om deze aanbevelingen aangepast te krijgen, omdat ze in de Europese Raad eind juni door de regeringsleiders definitief worden vast gesteld. De VVD vindt het overwegend liberale aanbevelingen, aansporingen om de Nederlandse economie sterker te maken, zodat we alles uit ons potentieel halen.

We vinden het dan ook jammer dat het Kabinet zich verzet tegen de aanbeveling om de beloning meer te differentiëren tussen sectoren. De Commissie signaleert hier het door de VVD vaker aangedragen probleem, dat collectieve verhogingen van het loon en bovenwettelijke afspraken in CAO’s er uiteindelijk voor zorgen dat de werkgelegenheid wordt beperkt. Mensen werken niet meer uren, flexibiliteit en tweeverdienen wordt onvoldoende beloond. Kan de minister zich herkennen in de kritiek van de Commissie? Waar wil hij uitkomen in zijn Raad? Is het doel de aanbeveling aangepast te krijgen?

In het standpunt van het Kabinet over de aanbevelingen wordt aangegeven dat loonvorming primair de verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Dat is de VVD met de minister eens. Maar het Kabinet heeft wel een rol als het gaat om het algemeen verbinden verklaren van CAO’s die niet zorgen voor de nodige differentiatie in beloning. Het Kabinet zegt ook dat het op dit punt in gesprek gaat met werkgevers en werknemers. Wanneer gaat dit overleg plaatsvinden en kan de minister ons van de uitkomsten van die gesprekken op de hoogte stellen?

 

Voorzitter,

Het platform bestrijding zwartwerk heeft als doel samen te werken bij de bestrijding van zwartwerk. Hierdoor kunnen grensoverschrijdende fraude en malafide praktijken worden tegengegaan. De VVD is ervoor om hierop in ieders belang te gaan samenwerken. Het Kabinet is samen met een groot aantal andere lidstaten voor verplichte deelname van alle lidstaten om zo overal effectief zwart werk te kunnen aanpakken. Waarom is die verplichting noodzakelijk? Waarom kan er niet vrijwillig worden samengewerkt. Waarom is samenwerking hier in het Nederlands belang en waar wil de minister uitkomen? Hoe sluit deze Europese samenwerking aan op wat wordt gedaan in Nederland? Zijn weer koploper of volger?

 

Voorzitter,

Daarnaast is er het voorstel om op een dataportaal alle vacatures in Europese lidstaten te publiceren, EURES. Dit dataportaal zorgt voor een betere matching tussen mensen en vacatures wat de werking van de interne arbeidsmarkt bevordert. Daar is de VVD voor.

Het Kabinet wil evenals de VVD niet dat dit leidt tot allerlei kwaliteitstoetsen van aanbieders van deze vacatures. Het wordt dan opgetuigd tot een bureaucratisch moloch en mist zijn doel.

Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat transparantie behouden blijft, matching verbetert, maar bureaucratie voorkomen wordt ?

 

2 replies added

Leave your comment