Spreektekst overleg minister Asscher SUWI-onderwerpen

woensdag 9 oktober 2013

Voorzitter

Deze zomer ben ik op werkbezoek geweest bij de UWV Telefoon in Goes.  Er wordt daar uitgelegd hoe een uitkering kan worden aangevraagd en aan welke verplichtingen moet worden  voldaan . Het personeel wordt adequaat  getraind om elke dag weer de vragen van mensen te beantwoorden. De hoeveelheid personeel die wordt ingezet, wordt aangepast aan de behoefte van de klant gedurende de dag en 80% van de klanten is tevreden. Het werkbezoek heeft  me overtuigd dat de telefonische  dienstverlening en informatie over uitkeringsverstrekking efficient zijn georganiseerd. Daar kan menig callcenter een voorbeeld aan nemen.

In jaarverslag van het UWV is te lezen: mede dankzij de inspanningen van het UWV vonden in het afgelopen jaar 238.800 mensen een baan…Dat zou heel mooi zijn, dat het UWV ervoor heeft gezorgd dat 238.800 mensen een baan hebben gevonden, dankzij hen.

Maar helaas is de werkelijkheid anders, voorzitter.

In 2011 liet onderzoek zien dat maar  4% van de werklozen een baan vond door bemiddeling van het UWV. De vraag is dan ook: hoeveel mensen hebben een baan gevonden niet mede dankzij, maar dankzij het UWV?

Het UWV geeft aan dat zij overschakelt op zelfredzaamheid en digitale dienstverlening voor iedereen zonder afstand tot de arbeidsmarkt. In dat principe kan de VVD zich vinden. Ze richt zich voor arbeidsbemiddeling specifiek op mensen met een arbeidsbeperking of mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn of langdurig werkloos.

De vraag is: Hoeveel mensen helpt het UWV nu eigenlijk aan een baan? In de stukken staat dat van het aantal gestarte re-integratietrajecten voor arbeidsgehandicapten  in het verleden gemiddeld eenderde aan een baan is geholpen. Om hoeveel mensen gaat dit dan? 6.000-8.000 mensen die een re-integratietraject hebben doorlopen vinden naar verwachting een baan. Dat is het enige effect van de arbeidsbemiddeling en re-integratie dat ik in de stukken kan ontdekken.

Ook zijn er ondernemers die het UWV willen helpen in de bemiddeling. Ik ben in contact met iemand die graag alle zorgvacatures van werk.nl op zijn website wil zetten om zo volledig te zijn. Alle andere private websites bieden hiertoe de mogelijkheid. Helaas, van het UWV kreeg deze ondernemer te horen dat dit niet mogelijk is, want op ondernemers die het UWV willen helpen, daar zijn de systemen niet op ingericht.

Voorzitter, De VVD fractie vraagt zich af of we wel op de goede weg zijn om geld te blijven pompen in arbeidsbemiddeling via een haperende website en dure en weinig effectieve re-integratietrajecten. Het UWV werkt efficiënt als uitkeringsmachine, maar als bemiddelaar voor arbeid is de vraag of private arbeidsbemiddelaars dat niet veel beter kunnen. De meeste bemiddeling gebeurt namelijk al door private partijen.

Voorzitter, Ik wil de minister vragen mijn ongelijk te bewijzen. In 2010 heeft voorganger Donner laten onderzoek wat de effectiviteit was van re-integratie. Sindsdien is drastisch ingezet op digitalisering van de service van het UWV. Ik wil de minister vragen om dit onderzoek te herhalen en de effectiviteit van de bemiddeling en de re-integratie van het UWV aan te tonen.

Verdragen: Dank voor de uitgebreide brief van 28 juni jl over het verloop van verdragsaanpassingen op verzoek van de VVD. Ik begrijp hieruit dat door het afschaffen van de werelddekking in de zorgverzekering het aanpassen van de bilaterale sociale zekerheidsverdragen nog nijpender is geworden. Ik begrijp dat er afgelopen half jaar is onderhandeld met Turkije en Marokko en dat vele andere landen als de Filippijnen en Suriname geen bezwaren hebben met verdragswijziging. Wat is de stand van zaken van de onderhandelingen nu met de verdragslanden, in het bijzonder met Turkije en Marokko? Wat is de stand van zaken inzake het wetsvoorstel beeindiging export kinderbijslag? Wanneer verwacht de minister dat hij deze export van uitkeringen kan beeindigen?

Voorzitter, tenslotte: De gestarte zelfstandigen uit de ww die ten onrechte van fraude werden beschuldigd. Via de sociale media komen hier nog steeds berichten op ons af van mensen die zijn benadeeld. Hoeveel van deze zaken lopen nu nog? Is dit nu voor iedereen afgehandeld?

 

Leave your comment