FD.nl 09-02-2017: Kabinet wil bedrijf bevrijden van re-integratielast bij ziek personeel

Het kabinet wil werkgevers bevrijden van een aantal zware lasten die zij ervaren bij de re-integratie en loondoorbetaling van hun zieke werknemers. Zo kunnen bedrijven die zich privaat hebben verzekerd tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid straks geen zogeheten ‘loonsanctie’ meer opgelegd krijgen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken werkt aan een wetsvoorstel waarin dat wordt […]

Twee Moties ingediend bij Wetsbehandeling Wet Verbetering Hybride Markt WGA

Wet verbetering hybride markt WGA 17 maart 2016   Motie 1:   De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het verzekeringsstelsel in de arbeidsongeschiktheid een complexe mix is van de publieke Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de hybride Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid (WGA), Overwegende dat een vereenvoudiging van dit systeem het gelijk speelveld tussen publieke en […]

Spreektekst begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015

Spreektekst begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 26 november 2014 Voorzitter, Hoe kunnen we zorgen dat we drempels wegnemen voor ondernemers zodat zij weer banen durven te creëren? Daar gaat het de VVD om bij deze begroting. Want de drempels voor werkgevers zijn hoog, ook in internationaal verband.   1) Zo betalen werkgevers per jaar […]

Spreektekst debat met minister Asscher over Verzuimbegeleiding

Voorzitter, De VVD vindt dat de privacy van werknemers bij ziekte moet worden beschermd. Wat we hebben gezien in de ZEMBLA uitzending, dat werkgevers dossiers bijhouden over de ziekte van werknemers, dat kan niet en de VVD vindt dat hier op gehandhaafd moet worden. Bij ziekteverzuimbeleid hebben zowel werkgevers en werknemers een taak. Werknemers moeten […]

Spreektekst overleg minister Asscher SUWI-onderwerpen

woensdag 9 oktober 2013 Voorzitter Deze zomer ben ik op werkbezoek geweest bij de UWV Telefoon in Goes.  Er wordt daar uitgelegd hoe een uitkering kan worden aangevraagd en aan welke verplichtingen moet worden  voldaan . Het personeel wordt adequaat  getraind om elke dag weer de vragen van mensen te beantwoorden. De hoeveelheid personeel die […]

Werkbezoek Keerpunt 18 maart 2013

Maandag 18 maart ben ik samen met beleidsmedewerker Martin Kouwenhoven en mijn medewerker Jim Driesen naar Keerpunt geweest. Keerpunt is een bedrijf dat werkgevers en werknemers helpt met het hele proces van re-integratie om zieke werknemers te begeleiden en weer aan het werk te krijgen. Zij doen dat per telefoon. De dag begon met een gesprek […]