Schriftelijke Vragen over bericht ‘Zieke niet meer aan het werk’

Dinsdag 27 oktober 2015

Schriftelijke vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het lid Schut-Welkzijn (VVD)  over het bericht ‘Zieke niet meer aan het werk’1

1 Herkent u het signaal uit het artikel ‘Zieke niet meer aan het werk’ dat werkgevers het voor werknemers met een chronische ziekte of handicap lastig maken om terug te keren op de werkvloer? En zo ja, zijn er andere onderzoeken die dit beeld bevestigen?

2 Bent u het met de VVD eens dat werkgevers in Nederland maximaal gestimuleerd worden om zieke werknemers te re-integreren?

3 Zouden de re-integratiemethoden die worden voorgesteld in het verdiepingsonderzoek WGA 80-100 van APE naar uw mening het re-integratieperspectief van chronisch zieken werknemers kunnen verbeteren?

 

1 De Telegraaf d.d. 27 oktober 2015

2 replies added

Leave your comment