Inbreng VAO over loondoorbetaling bij ziekte van leden Schut-Welkzijn

Woensdag 24 juni 2015

 Bekijk hier het debat terug (10.52 uur, 8.44 min)

Voorzitter,

Werkgevers geven aan dat zij geen mensen aannemen omdat de kosten van loondoorbetaling van ziekte en de rompslomp hen te veel wordt. Daarom is de VVD er voorstander van die loondoorbetalingsverplichting te verkorten als dit leidt tot lastenverlichting.

De minister heeft het CPB laten doorrekenen dat een verkorting van loondoorbetaling bij ziekte van twee naar een jaar ruim 800 miljoen euro kost. Vorige week woensdag lazen we in De Telegraaf dat het CPB bij deze berekening niet de goede aannames heeft gebruikt, omdat alleen de slechte herstelkansen van zieken die via het UWV re-integreren zijn gebruikt. Het CPB bevestigt dit. Een verkorting van de loondoorbetalingsplicht zou volgens dezelfde rekenmethode als het CPB 425 miljoen euro opleveren als je ook de private re-integratiekansen meeneemt. Wat vindt de minister van  dit nieuwe inzicht? De VVD stelt voor dat hij dit inzicht gebruikt in de zoektocht naar het verlichten van de lasten van werkgevers.

Voorzitter,

De VVD heeft aandacht  gevraagd voor versnelling van de re-integratie bij ziekte en legt hiertoe samen met de PvdA de volgende motie voor aan De Kamer:

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bedrijfsartsen aangeven dat snelle interventie van het grootste belang is voor spoedig herstel;

overwegende dat werkgevers aangeven dat de lange procedures en de angst voor een loonsanctie na afloop van twee jaar re-integratie hen weerhouden om mensen aan te nemen;

overwegende dat werkgevers aangeven dat de praktijk belemmert om zieke werknemers in een geschikte baan bij een andere werkgever te laten werken als dat bij hen door de ziekte van de werknemer niet langer meer kan,

overwegende dat sneller en effectiever re-integreren ziekteverzuim in het tweede ziektejaar verlaagt en loondoorbetaling in het tweede jaar verkort,

constaterende, dat bij een succesvolle re-integratie via het tweede spoor de werknemer weer kan meedoen op de arbeidsmarkt,

verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de werking van het tweede spoorbeleid en de mogelijkheden om de effectiviteit van het tweede spoor te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag,

 

Schut-Welkzijn

Tanamal

 

 

1 reply added

Leave your comment