Motie VAO Handhaving

Donderdag 2 juli 2015 Bekijk hier het debat terug ( (vanaf 14.33 uur/6.53 min)   De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat fraude niet mag lonen, constaterende dat in de praktijk blijkt dat mensen zich vergissen in de gegevens die ze moeten aanleveren, overwegende dat wanneer inkomen vooraf wordt verrekend met de hoogte van de uitkering […]

Inbreng VAO Arbeidsongeschiktheid/Beroepsziekten

Woensdag 24 juni 2015 Bekijk hier het debat terug (vanaf 10.23 uur / 6.47 min)   Voorzitter, Maandag hebben we van de minister de brief mogen ontvangen met voorstellen voor aanpassingen in het hybride stelsel. De minister wil het gelijke speelveld tussen publieke en private verzekering verbeteren door de staartlasten in de verzekering achter te […]

Debat met staatssecretaris Klijnsma over pensioenonderwerpen

Debat met staatssecretaris Klijnsma over pensioenonderwerpen op 28 mei 2014 Voorzitter. De VVD-fractie steunt de aanpassing van de AOW-inkoopregeling die we tijdens het AO hebben besproken. Zij vraagt zich wel af waarom de staatssecretaris het advies van de Sociale Verzekeringsbank in dezen niet heeft opgevolgd en de hele regeling heeft afgeschaft. Ik hoor op dat […]