Spreektekst debat met ministers Asscher over fraude handhaving

Donderdag 21 november 2013

 

Voorzitter,

Ik dank de minister voor zijn uitgebreide antwoorden tijdens het Algemeen overleg en de brief na afloop. Hij geeft hierin aan dat een zelfstandige die zichzelf uitleent via een BV of een collega incidenteel inleent via een BV niet onnodig veel administratieve lasten wordt opgelegd door registratie. Mooi dat de minister en de zelfstandigen elkaar hier hebben kunnen vinden.

Voorzitter, de VVD wacht de evaluatie registratieplicht uitzendbureaus af en vindt het nu te vroeg om al maatregelen te nemen als nog niet duidelijk is wat uit de evaluatie komt.

Voorzitter, de fact free politics die het CDA bedrijft, daar doet de VVD niet aan.

Met de minister constateer ik dat de risico-analyse die de Inspectie SZW in haar werk toepast een effectieve en efficiente methode blijkt om te handhaven. Er is minder geld gegaan naar de Inspectie, maar de handhavingsinterventies van de Inspectie zijn gestegen en de incassoratio’s van fraudes en boetes zijn hoog, boven de 80-%.

Wel maakt de VVD zich zorgen over de incassoratio’s van gemeenten, die maar 11% bedragen. Kan de minister de best practices van de Inspectie delen met de gemeenten, zodat de informatieplicht en bijstandsfraude daar beter wordt gehandhaafd?

Leave your comment