Inbreng AO Handhaving

Woensdag 2 november 2016, Dit is een algemeen overleg met een reeks aan brieven. Ik wil beginnen met het schokkende bericht van de Inspectie dat er 60% meer ongelukken met dodelijke afloop hebben plaats gevonden dan vorig jaar. Dat is afschuwelijk, voor de werknemers, de collega’s en de familie en vrienden. Elke dode is er […]

debat met minister Asscher over fraude

Debat met minister Asscher over fraude Fraude ondermijnt het draagvlak onder ons sociale stelsel.  Als je ten onrechte een uitkering hebt ontvangen, moet je die terugbetalen. De VVD is dus voor eenduidig fraudebeleid. Zo is het in de fraudewet ook geregeld. In de praktijk loopt het nog niet zoals het bedoeld is. Gemeenten vorderen fraude […]

Antwoorden minister Asscher op vragen over fraude met VCA-examens

Vragen van de leden Schut-Welkzijn en Potters (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stelselmatige fraude met Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist Aannemers (VCA) examens (Ingezonden 19 november 2013)   Vraag 1 Kunt u aangeven of u verwacht dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen na de aanhouding van een 29-jarige […]

Vragen aan minister Asscher over fraude met VCA-examens

Schriftelijke vragen van het lid Schut-Welkzijn en Potters (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stelselmatige fraude met VCA examens  Lees hier het nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1 Kan de minister aangeven of hij verwacht dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen […]

Spreektekst overleg met minister Asscher over Handhaving

Voorzitter, Ik dank de minister voor de vele brieven en rapporten over handhaving. Ik heb vier punten: De fraudewet, het werk van de inspectie, de handhaving door gemeenten en het effect van de wet Waadi voor zelfstandigen. De fraudewet van Henk Kamp die per 2013 is ingegaan, heeft het mogelijk gemaakt fraude en recidive harder […]

Werkbezoek Inspectie SZW

Maandag 22 april ben ik samen mijn medewerker,  Jim Driesen, op bezoek geweest bij de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kortweg de Inspectie SZW genoemd. De Arbeidsinpectie is, per 1 januari 2012, samengevoegd  met de Inspectie Werk en Inkomen en en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Deze organisatie heet nu de […]