Werkbezoek Inspectie SZW

Maandag 22 april ben ik samen mijn medewerker,  Jim Driesen, op bezoek geweest bij de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kortweg de Inspectie SZW genoemd. De Arbeidsinpectie is, per 1 januari 2012, samengevoegd  met de Inspectie Werk en Inkomen en en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Deze organisatie heet nu de Inspectie SZW.

Het doel van deze bundeling van drie organisaties is het toezicht op het naleven van de wetten en regels op het gehele SZW-terrein slimmer, effectiever en efficiënter te organiseren.  De organisatie is gecentraliseerd en is van 1.136 fte naar 664 fte gegaan. Een ingrijpende operatie dus.

Dit werkbezoek bestond uit twee onderdelen.  Eerst hebben we op het contactcentrum gesproken met de Directie. Opvallend is dat het een nieuwe en lerende organisatie is, die openstaat voor dialoog. We hebben gezien hoe meldingen worden afgehandeld. Daarna zijn we met een inspecteur op bezoek gegaan bij bedrijven. Deze inspecteur heeft ons laten zien hoe hij transport bedrijven controleert op het gebied van arbeidsveiligheid.  De inspecteur lette onder meer op veilig gebruik van de werkomgeving en de omgang met apparaten en gevaarlijk stoffen.  Wat opviel was hoe helder werd gecommuniceerd. Er werden complimenten uitgedeeld als het uitstekend was geregeld, maar bij het constateren van overtredingen van regels of voorschriften wees hij de verantwoordelijke binnen het bedrijf steeds op de gevaren die deze situatie met zich mee brengt. De inspecteur putte uit zijn ervaring met de gevolgen van ongelukken die hij zelf heeft gezien. Aangegeven werd dat binnen enkele maanden de gebreken moeten worden verholpen en dit gecontroleerd zal worden. Ook een folder met de boetes (die zijn verhoogd per januari 2013) werd overhandigd, zodat het klip-en-klaar was wat de gevolgen van niet-voldoen zijn.  Door deze combinatie van kantoorbezoek en meelopen met de praktische uitvoering van de inspectie hebben we een goede indruk gekregen van de organisatie en uitvoering van het werk van de Inspectie SZW.

Leave your comment