Inbreng AO Handhaving

Woensdag 2 november 2016,

Dit is een algemeen overleg met een reeks aan brieven.
Ik wil beginnen met het schokkende bericht van de Inspectie dat er 60% meer ongelukken met dodelijke afloop hebben plaats gevonden dan vorig jaar. Dat is afschuwelijk, voor de werknemers, de collega’s en de familie en vrienden. Elke dode is er één te veel en we moeten er alles aan doen dit te voorkomen. Er is weinig bekend over de oorzaken van deze stijging. Graag zou ik van de minister de toezegging krijgen dat hij grondig laat uitzoeken wat deze stijging veroorzaakt, zodat preventie kan worden ingezet om te zorgen dat er minder van zulke ongelukken zich voordoen.

We zijn voor alle maatregelen die zwartwerk aanpakken en constructies om de wet te ontduiken, bestrijden. Daarom ondersteunen we ook het beleid dat de minister heeft ingezet ten gevolge van de handhavingsrichtlijn.
Een paar weken terug was ik in Brussel en hoorde daar dat vele EU-lidstaten de Handhavingsrichtlijn nog niet hebben geïmplementeerd, terwijl de deadline is verstreken.
Hoe loopt dit proces nu?
Wat is de verwachting van de minister over de implementatie van de handhavingsrichtlijn door een groot deel van de EU-lidstaten nu dat de deadline is verstreken? Voor Nederland vind ik het essentieel dat bijvoorbeeld gedegen controle op de A1 verklaringen plaats vindt, wat een bewijs is dat in het thuisland sociale premies worden afgedragen en er geen sprake is van een constructie om premies te ontduiken. Komt dit nu in gevaar?

Dan de uitspraken van de minister om de uitkering van EU arbeidsmigranten sneller stop te zetten. Dat is mooi, daar hebben we ook meerdere voorstellen voor gedaan. Het is goed om te zien dat gemeenten nu de mogelijkheid krijgen.
Wat gaat de minister zelf doen? Gaat hij op basis van deze uitspraak van het Hof van Justitie ook zelf de uitkeringen aan kinderbijslag in EU-lidstaten en WW stoppen of verlagen?

Dan nog een aantal andere punten:
Het terugtrekken van de vakbonden uit de Stichting Normering Arbeid. Wat gebeurt er nu als de werknemersorganisaties niet langer meer aan tafel komen? Als VVD vinden we het van belang dat werkgevers de mogelijkheid blijven houden om diensten van ZZP-ers te verlenen, zolang dit maar volgens de regels gebeurt. SNA geeft een keurmerk en is niet een platform om de verhouding flexibele en vaste arbeid te regelen. We zijn het ook met de minister eens dat een vergunningstelsel hier geen oplossing is.

2 replies added

Leave your comment