Inbreng AO Handhaving

Woensdag 2 november 2016, Dit is een algemeen overleg met een reeks aan brieven. Ik wil beginnen met het schokkende bericht van de Inspectie dat er 60% meer ongelukken met dodelijke afloop hebben plaats gevonden dan vorig jaar. Dat is afschuwelijk, voor de werknemers, de collega’s en de familie en vrienden. Elke dode is er […]

NRCNext – VVD staat alleen in verzet tegen fraudewet Asscher

Donderdag 19 mei 2016, Minister Asscher vindt brede steun in de Kamer voor zijn versoepeling van de anti-frauderegels bij uitkeringen. Alleen de VVD is fel tegen. ‘Campagnetaal’, aldus de bewindsman. Petra de Koning 19 mei 2016 Foto ANP / Bart Maat Als de straffen op uitkeringsfraude minder streng worden, zoals het kabinet Rutte II nu […]

Motie en inbreng tweede termijn debat Fraudewet

Woensdag 18 mei 2015, Voorzitter,   Als ik thuis op de bank het debat van gisteren zou hebben gezien, zou ik me afvragen waarom ik alles netjes volgens de regels doe, terwijl het loont om het verkeerd te doen. Er werd een rookgordijn opgeworpen. Het CDA die wil fraude die mensen zelf melden afdoen met […]

Inbreng plenair debat fraudewet

Dinsdag 17 mei 2016, Voorzitter, Fraude gaat in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van ons allemaal. Mensen zijn best bereid belasting te betalen voor de uitkering van een ander als die niet in zijn eigen inkomen kan voorzien, maar ze maken zich zorgen dat er misbruik gemaakt wordt van onze solidariteit. Het is moeilijk om fraude met […]

FD – Politiek omarmt uitwisseling van big data

Politiek omarmt uitwisseling van big data bij fraudebestrijding Maandag 9 mei 2016, 19:17 Update: gisteren, 20:10 Krantentitel: ‘Politiek omarmt uitwisseling van big data’ De politiek juicht het grootschalige gebruik en koppelen van gegevens toe om fraude met bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen en subsidies op te sporen. Maandag meldde het FD dat een uniek experiment met de […]

Inbreng algemeen overleg SUWI-onderwerpen

Donderdag 8 oktober   Voorzitter, De VVD wil dat uitvoeringsinstanties service leveren aan hun klanten, de uitkeringsgerechtigden en de werkgevers. Het UWV en de SVB zijn er voor hun klanten en niet voor zichzelf. De ICT bij zowel SVB als UWV blijft een zorgenkind. Over de problemen bij de SVB wordt een apart plenair debat […]