Motie VAO Handhaving

Donderdag 2 juli 2015

Bekijk hier het debat terug ( (vanaf 14.33 uur/6.53 min)

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat fraude niet mag lonen,

constaterende dat in de praktijk blijkt dat mensen zich vergissen in de gegevens die ze moeten aanleveren,

overwegende dat wanneer inkomen vooraf wordt verrekend met de hoogte van de uitkering vergissingen kunnen worden voorkomen;

overwegende dat het UWV in de Wet Werk en Zekerheid deze inkomensverrekening vanaf 1 juli 2015 toepast,

overwegende dat gemeenten voor inkomensverrekening informatie uit Suwinet kunnen gebruiken;

vraagt de minister of hij in overleg met gemeenten regelt dat gemeenten inkomens met uitkeringen kunnen verrekenen per 1 juli 2016,

en gaat over tot de orde van de dag,

 

Schut-Welkzijn (VVD)

 

Motie is aangehouden op 2 juli 2015

 

 

2 replies added

Leave your comment