Spreektekst debat met staatssecretaris Klijnsma over oneigenlijke fraude bij ZZP-ers

Voorzitter,

In het Algemeen Overleg is er met de staatssecretaris gesproken over de afhandeling van de oneigenlijke fraude-zaken van ZZP-ers.

De staatssecretaris heeft aan deze mensen in februari publiekelijk haar excuses aangeboden. De laatste stap die nu is gezet is dat van degenen die zich hebben gemeld, de naam is gezuiverd en hun strafblad is geschoond.

De vraag voor de VVD blijft, wat nu te doen met de mensen die, om welke reden dan ook, in het ellenlange proces, zijn afgehaakt?

De VVD is van mening dat je fraudeurs stevig moet aanpakken, maar zijn mensen ten onrechte beschuldigd, dan moet de overheid betrouwbaar zijn en actie ondernemen om het gedane leed te compenseren

Ik moet u toegeven, voorzitter, dat ik overwogen heb de motie van de SP hierover mede in te dienen.

Waar de heer Ulenbelt en ik echter van mening verschillen is, wanneer de rol van de overheid begint en wanneer die ophoudt.

Van mensen die nooit bezwaar hebben gemaakt en waarvan nooit een dossier is gevormd, kun je van de overheid niet jaren later verwachten dat zij hen alsnog opspoort, terwijl niet vast staat dat ze aan de criteria voldoen.

De staat mag van de VVD echter het adagium gelijke monniken, gelijke kappen, beter toepassen voor zover er wel een dossier is.

Ik vraag de staatssecretaris of zij de mensen die al in beeld waren bij Vreeman of Asscher-Vonk, maar tussentijds om welke reden dan ook zijn afgehaakt, dezelfde behandeling te geven als degenen die hebben volgehouden. Dit gaat volgens mij om een beperkte groep van maximaal 50 mensen. Wilt u die ook compenseren voor boetes en terugvorderingen en hun strafblad schonen? Graag een toezegging van de staatssecretaris zodat we schoon schip kunnen maken.

Leave your comment