Inbreng VAO Arbeidsongeschiktheid/Beroepsziekten

Woensdag 24 juni 2015

Bekijk hier het debat terug (vanaf 10.23 uur / 6.47 min)

 

Voorzitter,

Maandag hebben we van de minister de brief mogen ontvangen met voorstellen voor aanpassingen in het hybride stelsel. De minister wil het gelijke speelveld tussen publieke en private verzekering verbeteren door de staartlasten in de verzekering achter te laten bij uittreding. De VVD heeft al lange tijd gepleit voor verbeteringen in dit gelijke speelveld en is er dus blij mee dat de minister deze stap wil zetten per 2017.

De VVD vindt dat het UWV niet genoeg herkeurt. Dit omdat het UWV niet wil dat duurzaam arbeidsongeschikten in de IVA komen. Zo wordt de WGA in plaats van een tussenstation een eindstation. Als de IVA ook privaat verzekerbaar wordt, heeft het UWV er geen belang meer bij of mensen nu in de WGA of in de IVA zitten. Na herkeuring gaan mensen die hersteld zijn weer aan het werk, maar mensen die wel duurzaam arbeidsongeschikt zijn, weten ook waar ze aan toe zijn.

Daarom verheugt het de VVD dat de minister het idee van het Actuarieel Genootschap om de IVA privaat verzekerbaar te maken vernieuwend vindt en dat hij dit nader bestudeert. Dat zijn we met hem eens en we kijken uit naar voorstellen in deze richting. Dan wordt de WGA weer een tussenstation en niet langer een eindstation.

1 reply added

Leave your comment