Werkbezoek Keerpunt 18 maart 2013

Maandag 18 maart ben ik samen met beleidsmedewerker Martin Kouwenhoven en mijn medewerker Jim Driesen naar Keerpunt geweest. Keerpunt is een bedrijf dat werkgevers en werknemers helpt met het hele proces van re-integratie om zieke werknemers te begeleiden en weer aan het werk te krijgen. Zij doen dat per telefoon. De dag begon met een gesprek met Adriaan Frijters, directeur bij Nationale Nederlanden. Hij vertelde wat hij denkt dat de impact wordt van de ziekte- en arbeidsongeschiktheidswetgeving voor werkgevers en verzekeraars. Vervolgens  heeft Erwin Lots, directeur van Keerpunt, kort toegelicht wat Keerpunt precies doet en hoe de dagelijkse werkzaamheden eruit zien.

Het belangrijkste aan een werkbezoek is dat je echt kunt zien hoe mensen in de praktijk bezig zijn, hoe een bedrijf is georganiseerd en hoe iedereen met elkaar samen werkt.. Duidelijk was hier dat Keerpunt een bedrijf is met een missie die door alle medewerkers wordt uitgedragen, namelijk mensen weer aan het werk krijgen. Door een uur mee te luisteren met één van de telefonische experts weet ik nu hoe re-integratie op een goede manier telefonisch begeleid kan worden.

Leave your comment