Inbreng Algemeen Overleg SUWI-onderwerpen

Woensdag 16 maart 2016   Voorzitter, Het doel van de Wet SUWI is klantgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid en werk boven uitkering. Uit de evaluatie blijkt dat alleen de rechtmatigheid op orde is. Over de andere doelen is eigenlijk geen oordeel te vellen, omdat hier de informatie niet voorhanden is. Voor de VVD moet dat toch echt […]

Inbreng algemeen overleg SUWI-onderwerpen

Donderdag 8 oktober   Voorzitter, De VVD wil dat uitvoeringsinstanties service leveren aan hun klanten, de uitkeringsgerechtigden en de werkgevers. Het UWV en de SVB zijn er voor hun klanten en niet voor zichzelf. De ICT bij zowel SVB als UWV blijft een zorgenkind. Over de problemen bij de SVB wordt een apart plenair debat […]

Spreektekst Algemeen Overleg SUWI

8 april 2015 Voorzitter, De VVD wil dat uitvoeringsinstanties service leveren aan hun klanten, de uitkeringsgerechtigden en de werkgevers. We zijn er blij mee dat het UWV meer service gaat leveren door het loon en de uitkering vooraf met elkaar te verrekenen per juli 2015. De Sociale Verzekeringsbank deed dit al eerder. Het is een […]

Spreektekst overleg minister Asscher SUWI-onderwerpen

woensdag 9 oktober 2013 Voorzitter Deze zomer ben ik op werkbezoek geweest bij de UWV Telefoon in Goes.  Er wordt daar uitgelegd hoe een uitkering kan worden aangevraagd en aan welke verplichtingen moet worden  voldaan . Het personeel wordt adequaat  getraind om elke dag weer de vragen van mensen te beantwoorden. De hoeveelheid personeel die […]