Debat met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma over SUWI-onderwerpen

Inbreng AO SUWI 20 maart 2014

De VVD vindt, samen met een brede meerderheid in de Kamer dat uitkeringen primair bedoeld zijn om de kosten voor levensonderhoud te dekken in Nederland. Daarom willen we dat uitkeringen zo min mogelijk naar het buitenland gaan. Intussen is er voor gezorgd dat de hoogte van een uitkering wordt aangepast aan de lokale prijzen in het woonland.

Dit stond al in het strategisch akkoord van Balkenende I en in 2009 heeft de SGP in een motie zich uitgesproken voor het invoeren van het woonlandbeginsel. De voorbereiding is gestart door de minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet. Uiteindelijk is de wet met ruime meerderheid aangenomen in beide Kamers inclusief de steun van PvdA, Groenlinks en D66.

Voorzitter,

Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder. Met alle andere landen hebben we de verdragen kunnen aanpassen, maar niet met Marokko.  Meerdere partijen in dit parlement zijn hier ontevreden mee, waaronder de VVD. Vorig jaar februari hebben we hier uitgebreid over gesproken. Sindsdien zijn er twee rechtszaken gewonnen door Marokkaanse uitkeringsgerechtigden. Het verdrag gaat boven de wet.

Nu doet het er niet meer toe welke wetten het Nederlandse parlement aangenomen heeft of gaat aannemen, het verdrag zal altijd boven de wet gaan. Dus is de prikkel die van onze wetten uitgaat om Marokko te bewegen mee te werken aan verdragsonderhandeling afwezig. Dat blijkt ook wel, want er is het laatste jaar per saldo niets gebeurd.

Voorzitter,

Wat de VVD betreft is de tijd van praten, praten en onderhandelen nu voorbij. De VVD vraagt de minister dan ook om een wet te maken die het bilateraal sociale zekerheidsverdrag met Marokko opzegt.

Voorzitter, nu wordt de Wet tot beperking van de huwelijksdwang plenair behandeld. Welke rechtsgevolgen heeft deze wet voor de sociale zekerheid als polygame en kindhuwelijken niet langer worden erkend?

Nog een vraag aan de minister over het UWV: Ik krijg verschillende signalen dat dezelfde ambtenaren verzoeken tot schadevergoeding behandelen, die ook het initiële beroep heeft behandeld. Herkent u dit, en zo ja, vindt de minister dit niet een voorbeeld van “je eigen vlees keuren” waar een stokje voor moet worden gestoken?

 

Voorzitter,

Ik heb nog een heel aantal andere vragen over de stukken die voorliggen aan de staatssecretaris.

Privacy

Voorzitter, Van Robin van Persie, Linda de Mol, de lokale wethouder , maar ook van de buurvrouw wordt in de lunchpauze de doopceel gelicht door ambtenaren. Welke auto’s ze rijden, welke huizen ze bezitten, of ze alimentatie betalen, de privé gegevens van burgers zijn niet goed beschermd. Uit het rapport De Burger bediend blijkt dat maar 4% van de gemeenten maatregelen neemt om de privacy van haar burgers te beschermen. Ambtenaren zijn zich vaak niet eens bewust dat iemand opzoeken op Suwinet iets anders is dan iemand googlen. Dat vindt de VVD een zeer ernstige zaak. In uw brief van 13 november zegt u er wordt onderzocht of een escalatieprotocol uitkomst biedt, hier zou u ons het eerste kwartaal van 2014 over berichten. Kan de staatssecretaris aangeven hoe het hier mee staat, we hebben hier nog niets over gezien?

De VVD vindt dat voorkomen hier beter is dan genezen. De oplossing ligt in het beperken van de toegang tot de privacygevoelige gegevens tot mensen die met de klant te maken hebben. Hier zijn goede ervaringen mee opgedaan. Zo kunnen parkeerbeheerders nu niet meer zien van wie de auto is, want dat is niet nodig voor de uitoefening van hun functie. Wat vindt de staatssecretaris van het idee om ambtenaren alleen toegang te geven tot Suwinet als zij het BSN nummer van hun klant kennen?

SVB

Gisteren kregen we van de staatssecretaris op de valreep nog een brief over de backoffice functie van de bureaus Belgische en Duitse zaken. Te laat om deze brief nog eens te bespreken, dus ik behoud me het recht voor om deze brief nogmaals op de agenda te plaatsen. De VVD vindt dat er service moet worden geleverd aan grensarbeiders, die aansluit bij de behoefte. Waar zet de staatssecretaris op in?

1 reply added

Leave your comment