Column in Libertijn uitgesproken op 10 september

Liberalen, Beste mensen, goedenavond,

Ik geloof in vrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te leven met wie en waar je ook wilt. Ik geloof dat vrijheid verbonden is met rekenschap!

Deze verkiezingen gaan over vrijheid.

Over hoe ver we bereid zijn die vrijheid af te staan.

De keuze van liberalen hierin voert terug naar een van de grondleggers van het liberalisme, terug naar de 18e eeuw. De Britse filosoof John Locke ging uit van het toen revolutionaire idee dat alle mensen vrij en gelijk zijn geboren.

De aarde is aan allen gegeven. Pas als je een appelboom in de aarde plant, dan ontstaan er conflicten. Want wie is de eigenaar van de appel die op de grond valt?

Locke zegt dat we bereid zijn een deel van onze vrijheid af te staan om deze conflicten op te lossen. We gaan een sociaal contract met een soeverein, de overheid aan…

Zo kijken liberalen ook aan tegen het ontstaan van de Europese Gemeenschap. Die is gesticht om te zorgen voor vrede en veiligheid na de Tweede Wereldoorlog.

Dit sociale contract wilden liberalen als Pieter Oud graag sluiten. Nederland kon zich weder opbouwen door de handel binnen Europa.

En hoe doen we dat?

Liberalen gaan uit van subsidiariteit:

Wat een staat zelf kan regelen, moet niet door Europa worden geregeld. Dus geen Europese pensioenen of een Europese Euthanasiewet (maar die zal er vast nooit komen).

Ik was beleidsmedewerker financiën in de Tweede Kamerfractie onder Frits Bolkestein als fractievoorzitter, Hans Hoogervorst als financieel woordvoerder en Gerrit Zalm als minister toen in ‘97 het besluit werd genomen om toe te treden tot de euro.

De VVD was voorstander van toetreding tot de euro sinds het Verdrag van Maastricht in ‘92. De euro bevordert handel en vermindert transactiekosten voor mensen en bedrijven.

We stelden wel voorwaarden:

De VVD wilde niet dat Nederland zou opdraaien voor andermans schulden.

In de Tweede Kamer stond de VVD hier toen vrijwel alleen in.

Frits Bolkestein voerde de druk op de Club Med op, om de toetredingscriteria strikt te handhaven.

De omstandigheden maakten het ons niet makkelijk.

De financiële markten gingen ervan uit dat landen met een grote staatsschuld, vanaf de start bij de euro zouden aansluiten. Hun rente daalde hierdoor en zo konden ze sneller hun schuld aflossen.

Iedereen zei toen: Kijk, de landen groeien vanzelf naar elkaar, de schulden worden minder, waar maak je je druk om?

We zien dat de landen met hoge schulden van toen, zoals Italië en Griekenland, nu de landen zijn die in de problemen zijn gekomen.

De landen in de euro zijn economisch nooit naar elkaar toegegroeid.

Landen met een hoge staatsschuld profiteerden van de lage rente in tijden van economische hoogconjunctuur en structurele hervormingen bleven uit. Maar VVD-ers weten: echte schuldreductie komt niet tot stand via eenmalige belastingmaatregelen.

Daar heeft Frits Bolkestein dan ook tegen gewaarschuwd!

De enige manier om structureel uit de schulden te groeien is hervormen. Structurele groei ontstaat door verhoging van de productiviteit in flexibele markten. Maatregelen hiervoor zijn niet populair. Dat hebben we in Nederland gemerkt.

De VVD vindt dat we over onze eigen schaduw heen moeten stappen. We stellen voor het ontslagrecht te versoepelen en de AOW-leeftijd te verhogen.

We willen niet afhankelijk worden van andere landen voor de toekomst van onze kinderen.

We willen geen belastingverhoging zoals Hollande heeft voorgesteld in Frankrijk!

En we willen zeker geen Griekenland worden, dames en heren!

In deze traditie is het dan ook geen verrassing dat de VVD tegen het invoeren van Eurobonds is.

Het gelijktrekken van de rente in Europa door het uitgeven van Eurobonds beloont slecht beleid en straft goed beleid af.

De noodzakelijke hervormingen in ‘de Mediterrannee’ worden zo alleen maar uitgesteld tot de volgende crisis. Goed dat Mark Rutte heeft gezegd:

‘Genoeg is genoeg!’

Je eigen broek ophouden, je economie sterk en competitief maken, dat is VVD-beleid, beste mensen!

Mark Rutte zet de lijn voort: Er zijn grenzen, ook binnen Europa!

De resultante van deze liberale traditie, daar wil ik me hard voor maken in de Tweede Kamer.

Want ik geloof dat vrijheid verbonden is aan rekenschap!

Laten we in deze laatste dagen van de campagne alle zeilen bij zetten en zorgen dat Mark Rutte als minister-president kan blijven vechten voor onze liberale waarden!

Stem VVD!

Leave your comment