Congres 25 augustus

Op vrijdag 24 augustus ben ik de hele dag bezig de parallelsessie Zorg en Sport op het Congres voor te bereiden. We hebben 200 amendementen gekregen op dit onderdeel, en ruimhartig 3/4 overgenomen. Soms waren het redactionele amendementen maar meestal inhoudelijke argumenten waardoor de boodschap uit het programma werd aangescherpt. Vrijdagavond sliep ik in Rotterdam tegenover De Doelen in 4 sterren hotel voor 66 euro, dat was nog eens een mooie deal.

Onrustig geslapen, zoals te verwachten was, ’s ochtends snel op, douchen, aankleden en weg! Om 8 uur begon de voorbereiding voor alle voorzitters, notulisten en leden van de verkiezingsprogrammacommissie die ‘achter de tafel’ zaten in de deelsessies. Het was goed georganiseerd door het hoofdbestuur. Met als voorzitter wethouder van Rotterdam Jeannette Baljeu en fractiemedewerker Esther Berden verliep de ochtend zeer soepel. De zaal kreeg veel ruimte en ik had per amendement 3 argumenten voorbereid. Het doel was om er zoveel mogelijk met de zaal uit te komen, zodat er over weinig amendementen plenair hoefde te worden gestemd. Soms maakten we ter plekke nieuwe teksten. Ik merkte dat de zaal goed reageerde op onze bereidwillige houding. Sommige onderwerpen waarover ik veel discussie had verwacht, zoals het verplichten van de keuze voor of tegen orgaandonatie, bleef discussie uit. De indieners waren al erg blij met het overnemen van een amendement met een aanscherping waarin de keuze van mensen voor orgaandonatie ’ten alle tijde’ moet worden gerespecteerd. Het zal in de praktijk moeilijk blijven deze maatregel te handhaven, want wat zeg je tegen de nabestaanden als ze niet willen meewerken? Kortom, een levendige ochtend, met veel respect voor elkaar en een vruchtbare samenwerking. Om 12 uur waren we al klaar, een uur eerder dan verwacht!

In de middag was het plenaire deel van het congres. De verkiezingsprogrammacommissie zat op de eerste rij. Er waren maar vier amendementen over gebleven voor stemming. Dat hadden er best meer mogen zijn, maar ja, dat kun je van tevoren niet regisseren. Het amendement over het niet uitsluiten van Eurobonds vond ik persoonlijk het meest schadelijk. Een onderwijsamendement waarin het leenstelsel alleen voor de bachelorfase zou gelden. Die was door zowel Utrecht als Amsterdam ingediend en zou financiële gevolgen hebben. Gelukkig werd geen van de amendementen aangenomen. Als programmacommissie werden we door partijvoorzitter Benk Korthals in het zonnetje gezet met prachtige bloemen. Daarna zaten alle kandidaten op het podium (ik op de eerste rij) bij de speech van Mark Rutte. Ik vond het een goed verhaal, combinatie van stevig en warm. Enerzijds zich afzettend tegen potentieel premier Roemer van de Socialistische Partij, maar ook betrokken en persoonlijk, door terug te kijken op eigen achtergrond, ouders en opvoeding.

Daarna was ik moe maar voldaan, bij een glas wijn ter afsluiting met vriendinnen Rolinde Weide en Ingrid Michon deed ik mijn jasje uit en ontdekte dat mijn zijrits de hele dag niet dicht was geweest! Oepsie.

Leave your comment