Debat met minister Schippers over invoering integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voorzitter,

Ik voel me vereerd voor het eerst te spreken als lid van de vaste commissie voor VWS, de zorg gaat me aan het hart.

Voorzitter,

De VVD vindt het een goede zaak dat patiënten en zorgverzekeraars vanaf 2015 niet meer apart voor de zorg en de honoraria van de medisch specialist hoeven te betalen, alles wordt straks in één tarief ondergebracht. Deze vereenvoudiging creëert een gelijk speelveld tussen specialisten in loondienst en vrijgevestigde artsen.

Voor de VVD blijft het een vrije keuze van de arts of hij in loondienst wil of zich vrij wil vestigen. Vrijgevestigde specialisten moeten straks wel daadwerkelijk investeren en risico lopen als ondernemer. Wat hierbij voor de VVD van belang is dat de kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg is geborgd. Hoe kan de minister borgen dat enerzijds de medisch specialist ondernemer kan blijven en zich kan verenigen in een maatschap, maar hij tegelijkertijd wel individueel aanspreekbaar blijft op geleverde kwaliteit en patientveiligheid?

De VVD is er voor dat zorgaanbieders die hun best doen de kosten te beheersen niet te straffen voor de verspilling van anderen. Daarom pleiten we ook voor differentiatie van het macrobeheersingsinstrument. Het verbaasd me niet wat de minister hierover in haar brief schrijft, dat de sector in collectief pleit voor niet differentiëren, maar collectief korten. Dat valt te verwachten als je een grote groep belangen dient. De minister geeft aan dat ze nu gesprekken heeft om aan de wens tot het stoppen met collectief korten van het CDA en de VVD gehoor te geven.

Zijn hier al resultaten van?

Voorzitter,

De VVD is groot voorstander van taakherschikking die wordt gestimuleerd door integrale tarieven. Doordat verpleegkundig specialisten en physician assistants zelf indiceren, uitvoeren en declareren is wel de vraag of aanbodgestuurde vraag kan worden voorkomen zoals dit zich in de GGZ heeft voorgedaan. Hoe worden de lessen die daar zijn getrokken, geborgd? De vraag is of zij een tegenwicht hebben, in welke mate worden deze nieuwe aanbieders bijvoorbeeld door verzekeraars gecontracteerd?

Leave your comment