Elsevier: Onverstandig om verdrag met marokko nu op te zeggen

Asscher: onverstandig om verdrag met Marokko nu op te zeggen

Het zou ‘niet verstandig’ zijn als Nederland het verdrag over sociale zekerheid met Marokko nu opzegt. Minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) wil blijven onderhandelen met de Marokkaanse regering.

Het zou ‘niet verstandig’ zijn als Nederland het verdrag over sociale zekerheid met Marokko nu opzegt. Minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) wil blijven onderhandelen met de Marokkaanse regering.

Kosten

Het verdrag gaat over sociale zekerheid die mensen in het buitenland ontvangen. Het kabinet wil de kinderbijslag voor kinderen buiten de Europese Unie verlagen, omdat de kosten voor het levensonderhoud lager liggen.

In het artikel 5 van het verdrag staat echter dat de uitkeringen niet mogen worden verlaagd. Nabestaanden in Marokko die ook een lagere uitkering zouden krijgen, stapten daarom naar de rechter en die gaf hen gelijk.

Asscher vindt opzeggen van het verdrag niet verstandig omdat dat risico’s zou hebben voor Nederland ‘op het gebied van fraudebestrijding en handhaving’. Controle of de uitkeringsontvangers recht hebben op een uitkering gebeurt op basis van het verdrag, schrijft de minister.

Dialoog

Nederland en Marokko onderhandelen al een jaar over het verdrag, maar: ‘De standpunten liggen nog steeds ver uit elkaar.’ Beide landen hebben onlangs nog de intentie uitgesproken om door middel van een ‘dialoog’ tot een oplossing te komen.

In het najaar zal Asscher weer onderhandelen met Marokko en hij wil de motie van Schut, die wordt gesteund door een meerderheid, gebruiken als een ‘signaal’ om tot een conclusie te komen.

Lees hier het artikel op de website van Elsevier.

1 reply added

Leave your comment