FD – Twijfels Kamer over plan Asscher bij doorbetaling zieke werknemer

Donderdag 8 oktober 2015

 

Minister bereid te luisteren naar alternatieven Kamer en werkgevers

 

Ria Cats
Den Haag
Het kabinet staat open voor alternatieve voorstellen voor zijn plan om de loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven met maximaal tien werknemers te beperken van twee naar één jaar. Dat zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken woensdag in de Tweede Kamer.

Vrijdag maakten Asscher en minister Henk Kamp van Economische Zaken bekend dat zij erop zinnen een vrijwillige regeling te lanceren voor kleine werkgevers met hoogstens tien personeelsleden. Die hoeven voortaan hun werknemers nog maar één jaar loon door te betalen bij ziekte en het tweede ziektejaar is dan voor rekening van uitkeringsinstantie UWV. De overheid steekt € 20 mln in het plan en de rest wordt betaald uit collectief geheven werkgevers premies. Als de kleine werkgevers zich niet bij de vrijwillige regeling aansluiten, moeten zij het tweede ziektejaar zelf bekostigen.
In de Kamer noemde Asscher dit kabinetsvoorstel ‘de enige haalbare variant’ en de ‘meest serieuze’ optie die is overgebleven na ‘alles wat wij nu weten’ aan de hand van uitgebreid ambtelijk onderzoek. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer had Asscher voor de zomer om dit onderzoek gevraagd, omdat partijen van links tot rechts vrezen dat kleine bedrijven zo in hun maag zitten met de loondoorbetalingsplicht dat zij niemand meer in vaste dienst nemen. Werkgeversorganisaties als MKB-Nederland en ONL trekken daarover al jaren aan de bel.

In de Kamer zijn twijfels gerezen over de variant die Asscher en Kamp voor zich zien. Zo vraagt CDA-Kamerlid Pieter Heerma zich af waarop de grens van tien werknemers is gebaseerd. Het CDA, en ook D66-Kamerlid Steven van Weyenberg en VVD’er Anoushka Schut-Welkzijn vinden dat de kabinetsplannen van afgelopen vrijdag ook wel heel summier zijn. Veel duidelijkheid is er nog niet en het kabinet wil eerst nog verder spreken met de ondernemerslobby’s, zo constateren zij.

Asscher erkende dat het plan nog moet worden uitgewerkt. Pas in het voorjaar volgt een nadere invulling en zal het plan ‘rijp’ voor besluitvorming zijn, zo sprak de PvdA-bewindsman. De minister wil de komende tijd best met de Kamer en werkgevers spreken over alternatieven, maar die moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten zieke werknemers er niet financieel op achteruitgaan, mogen de werknemersrechten niet ‘dramatisch’ worden aangetast, mogen de collectieve lasten ook niet ‘dramatisch’ worden verhoogd en mag voorts de werkgelegenheid niet ‘dramatisch’ verslechteren.

Het voorliggende kabinetsplan voldoet hier al wel aan, aldus Asscher. Hij stelt dat het ‘inderdaad wel beperkt’ is, met de bovengrens van tien werkgevers en de opt-out voor bedrijven die niet mee willen doen. Toch kan het volgens hem ‘een belangrijke stap’ zijn. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen graag met Asscher in overleg, zo hebben zij voor het weekend al laten weten. Zij willen echter dat de loondoorbetaling bij ziekte voor álle bedrijven wordt bekort naar maximaal één jaar. Ook willen zij in overleg over de re-integratieplichten die werkgevers voor hun zieke werknemers hebben.

Asscher heeft op verzoek van CDA en D66 ook gezegd dat hij in overleg gaat met de werkgevers en bonden over cao-bepalingen waarin staat dat zieke werknemers boven op de wettelijke twee jaar loondoorbetaling van in totaal 170% nog recht hebben op extra aanvullingen. Dit maakt zieke werknemers nog duurder en bedrijven nog huiveriger voor vaste contracten. Asscher ziet dit ook in, maar is niet van plan dergelijke cao-bepalingen niet meer algemeen verbindend te verklaren. Dat noemt hij ‘disproportioneel’, omdat linkse en rechtse kabinetten de afgelopen tien jaar die bepalingen wel ongemoeid hebben gelaten.

Lees hier het hele artikel.

1 reply added

Leave your comment