Hart van Nederland – Nog geen akkoord met Marokko over uitkeringen

Het socialezekerheidsverdrag regelt de uitbetaling van Nederlandse uitkeringen voor Marokkaanse-Nederlanders in Marokko. Asscher wil die uitkeringen aanpassen aan het levenspeil in Marokko en dus verlagen. De regering in Rabat voelt hier echter niets voor.

Het is de tweede keer dat Asscher moet meldden dat hij niet tot een akkoord is gekomen. Eerder hoopte hij er al op 15 juni uit te zijn. Later verschoof die datum naar 1 september. “In de afgelopen periode is intensief overleg gevoerd met Marokko. Tot op heden heeft dit echter nog niet geresulteerd in een akkoord”, aldus Asscher. Een nieuwe datum voor een mogelijk akkoord noemt hij niet.

VVD

Vooral regeringspartij VVD heeft zich hard gemaakt voor aanpassing van het socialezekerheidsverdrag. De Tweede Kamer nam vorig jaar een VVD-motie aan waarin stond dat het verdrag moest worden opgezegd als de onderhandelingen niet snel vruchten zouden afwerpen. VVD-Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn zei in juni de opzeggingswet meteen in de Kamer te willen behandelen als er begin september geen overeenkomst zou zijn. Om het verdrag per 1 januari 2017 op te zeggen, moet Marokko voor 1 juli volgend jaar op de hoogte zijn gesteld, aldus Asscher. Het besluit tot opzegging moet dan voor februari worden genomen.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken liet de Kamer eerder weten er zeer aan te hechten dat er overeenstemming wordt bereikt met de regering in Rabat. Hij schreef in juni dat Marokko er ook veel aan gelegen is om de goede, vierhonderd jaar oude betrekkingen met ons land te handhaven. Mocht Nederland het verdrag toch opzeggen, dan is niet uit te sluiten dat de relatie onder druk komt te staan, aldus Koenders toen.

Door: ANP

Foto: ANP

Lees het hele artikel hier.

1 reply added

Leave your comment