Inbreng algemeen overleg Europese Raad van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Donderdag 1 oktober 2015

 

Voorzitter,

 

In voorbereiding van dit overleg heb ik schriftelijke vragen gesteld over de betekenis van de sociale dimensie die werd besproken in de vorige Informele Raad en waar bij deze raad tot conclusies moet worden gekomen.

De VVD is ervoor om in EU-verband uit te wisselen hoe je arbeidsmarkt en sociale zekerheid hervormt, zodat je elkaar kunt behoeden voor het maken van eerder gemaakte fouten en nieuwe ideeen op doet. Iedere lidstaat moet het maximale uit zichzelf halen is binnen het Europees semester het devies. Daar is de VVD voor. Maar een sociale Triple A of andere eenheidsworst in sociale zekerheid op Europees niveau leidt alleen maar tot meer regels en hogere lasten voor iedereen en vermindert onze concurrentiepositie. Daar is de VVD niet voor. De hoofdvraag die ik voor de minister heb is: Wat voegt deze sociale dimensie toe aan het al uitgebreide instrumentarium binnen het Europees semester?

Verdere integratie van arbeidsmarkten zouden de schokbestendigheid van Europese economieën kunnen versterken, schrijft de minister.

Wat bedoelt de minister met verdere integratie van arbeidsmarkten? Gaat dit over het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt of gaat het verder. Of bedoelt hij de integratie van economische en werkgelegenheidsrichtsnoeren? De minister is het toch met de VVD eens dat we onze eigen arbeidsmarkt met arbeidsrecht/sociale zekerheid/pensioenstelsel behouden? De EU heeft toch ook geen bevoegdheid hierin te treden?

 

  • Europese sociale dialoog: In Nederland zijn we steeds meer op zoek naar maatwerk in de cao’s. We spelen in op het geringe draagvlak van de bonden onder werknemers.  

 

  • Begrijp ik het goed dat we nu tegen deze trend ingaan en op Europees niveau vakbonden en werkgevers de mogelijkheid geven akkoorden te sluiten met geldende werking voor alle werknemers in de EU? De VVD is hier tegen. Het laatste wat we moeten hebben is dat de Franse vakbonden gaan vertellen dat we hier 35 uur moeten werken en met ons 60ste met pensioen moeten. De VVD zou graag zien dat de minister zich uitspreekt tegen deze ongewenste ontwikkeling.
  • ESF: De vraag is even of we alle stukken vandaag bespreken. Ik maak een voorbehoud om dat op een later moment nog eens te doen, aangezien we pas maandag een uitgebreide voortgangsrapportage hebben gekregen.

 

  • Er zijn veel verschillende cijfers over tafel gegaan. De vordering van de Staat tegen het SOG is door nader inzicht nu verhoogd, maar is dit nu het einde? Komt al het onterecht gedeclareerde nu terug? Inmiddels is er weer een onregelmatigheid geconstateerd door het anti-fraudebureau van de EU bij een O&O fonds dat marktverstorend zou werken. Waarom is deze onregelmatigheid niet eerder geconstateerd door het Agentschap  en voorkomen? Hoe gaat de staatssecretaris nu beter dan tot nu toe ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt in de toekomst?
  • Richtlijn gendergelijkheid: In 2012 is door de Tweede Kamer een gele kaart getrokken met steun van de VVD om de vaststelling van deze richtlijn te heroverwegen. Gelukkig is er nog steeds een blokkerende minderheid tegen deze richtlijn in Europa. De VVD steunt de minister om hier vol te houden tijdens het Nederlandse voorzitterschap en dan ook de behandeling te blokkeren, net zoals de Luxemburgers nu doen.

 

  •  Richtlijn gelijke behandeling buiten werk: Deze richtlijn zit al jaren vast. Gaat Nederland die blokkeren? En zo niet, met welke reikwijdte kunnen we dan leven?

 

 

3 replies added

Leave your comment