Interview Club 1a

12 september, verkiezingen. Club1Actueel staat dan ook in het teken van campagne voeren. Als deze editie verschijnt, zijn de Olympische Spelen in Londen net achter de rug en de Paralympics in volle gang. En daar ligt meteen de parallel, want campagne voeren is politiek bedrijven op Olympisch niveau. Als je wilt winnen, moet het sneller, hoger, sterker. Dat is ook wat je doet tijdens de campagne. Politiek bedrijven in de hoogste versnelling.

Natuurlijk kan je campagne voeren in je eentje. Maar mijn leukste herinneringen aan verkiezingen heb ik aan het teamgevoel dat ontstaat als je met zijn allen aan het werk bent om kiezers over te halen. Dat begon voor mij met de rijdende Tweede Kamer: een wagen, die stad en land af reisde, er uitzag als de oude vergaderzaal. Compleet met bankjes,spreekgestoelte en een interruptiemicrofoon. Contact maken met mensen uit heel Nederland, die vragen konden stellen en ons als Kamerleden gewoon op de markt tegenkwamen.

Toen en Nu
Anoushka Schut-Welkzijn, toen medewerker, nu zelf kandidaat

Het wordt een interessante verkiezingscampagne voor Anoushka Schut. Ze staat op plaats 40 van de kandidatenlijst. Dat lijkt eind augustus op basis van de peilingen net een horde te hoog om direct verkozen te worden. Maar het kan raar lopen en er zijn nog drie weken te gaan. Als het balletje voor Anoushka de goede kant uit rolt, betekent dat voor haar een terugkeer naar de fractie, waar ze tussen 1997 en 2000 beleidsmedewerker financiën was.

Twee sterke leiders

In die periode viel ook de verkiezingscampagne 1998 toen de VVD de beste uitslag realiseerde die ooit werd behaald: 38 zetels. ‘Alles was er op gericht iedere dag nieuws te maken en toonzettend te zijn’, kijkt Anoushka terug. ‘Zeker in de eerste week slaagden we er in de andere partijen de hele dag achter ons aan te laten lopen. Ze moesten reageren op onze uitspraken’. Anoushka constateert anno 2012 twee overeenkomsten tussen de campagne van 14 jaar geleden en nu: ‘Frits Bolkestein was toen een krachtige leider, Mark Rutte is dat nu. Ze weten precies wat ze willen en dragen dat stevig uit. En net als toen is Europa een belangrijk thema. Toen had dat te maken met de komst van de euro, het Verdrag van Amsterdam was net gesloten. Nu draait het om de stabiliteit van onze munt en daarmee samenhangend onze eigen begrotingsdiscipline.”

Amsterdam-Zuid en Londen

Anoushka maakt in Nederland en in Engeland nog twee campagnes mee in een andere rol. Twee jaar geleden ondersteunde ze vanuit haar woonplaats als campagneleider Amsterdam-Zuid de Tweede Kamercampagne. In Londen volgde ze aan het einde van de jaren ’90 en begin deze eeuw de Britse verkiezingsstrijd. Gevraagd naar de verschillen zegt ze resoluut:’Alles wordt daar onderzocht, tegen het licht gehouden en geplaatst in het kader van vertrouwen van de kiezer. Wat politici daar zeggen is uit en te na bekeken, ook door publiekspanels, zodat het risico dat je uitglijdt door een verkeerde uitspraak wordt gereduceerd. Dat is een aspect waar in Nederland nu pas veel meer aandacht voor is gekomen.”

Te oud?

Sinds twee jaar werkt Anoushka voor minister Edith Schippers van VWS als politiek assistent. Als haar wordt gevraagd hoe ze daarvoor werd gevraagd, glimlacht ze: “Ik kreeg een sms’je of ik belbaar was een paar dagen voor Edith als minister werd geïnstalleerd. Uit mijn omgeving wist ik al dat mijn vriendin Rolinde Weide door Melanie Schultz van Haegen was gevraagd. Ik zat middenin een overleg bij het Ministerie van Justitie, waar ik overleg had over prestatiebekostiging in de forensische zorg vanuit mijn werk bij de Nederlandse Zorgautoriteit, en zat op hete kolen. Ik had aanvankelijk ook wel bedenkingen bij het verzoek. Was ik niet te oud? Het was toch in het verleden een baan voor jonge mensen aan het begin van hun carrière. Edith gaf aan dat ze juist in de complexe situatie van nu, met wisselende meerderheden, een minderheidskabinet plus gedoogconstructie behoefte had aan iemand met ervaring. Ik zei dus ja.”

Positieve energie

Het is niet de eerste keer dat Anoushka kandidaat is voor de Tweede Kamer. “In 2010 speelde het totaal niet, maar in 2006 heb ik ook meegedaan. Ik ben op voordracht van Hans Hoogervorst naar de Permanente Scouting Commissie gegaan. Dit jaar zat ik in de verkiezingsprogrammacommissie en schreef de jeugd-, zorg- en sport-paragraaf. Er waren 200 amendementen op ingediend, maar op het congres van 25 augustus zijn we er met de leden goed uitgekomen. De sfeer was perfect. Geen enkel amendement uit het zorg- en sportdeel hoefde in stemming te worden gebracht. Het directe contact met kiezers vind ik erg leuk aan het campagnevoeren, dan helpt het wel dat je de onderliggende discussies kent die aan het verkiezingsprogramma vooraf gaan. Er gaat net als in 1998 een enorme positieve energie uit van de fractie. We hebben ons goed voorbereid, ook met de andere kandidaten die zich met zorg bezighouden. Ik krijg alle ruimte van Edith mijn eigen campagne te voeren. Op maandag 10 september is er wel iets waar ik in het bijzonder naar uitkijk: politiek café ‘Libertijn’ in Amsterdam. Want Frits Bolkestein, de lijsttrekker van toen is daarbij aanwezig en ik verzorg daar een column’.

Leave your comment