Mondelinge Vragen over het bericht dat het UWV stopt met beboeten fraudeurs

Dinsdag 2 juni

Kijk hier het vragenuurtje terug (vanaf 14.33 uur/27.10 min)

 

Voorzitter,

Afgelopen zaterdag opende Trouw met het bericht dat het UWV stopt met het beboeten van fraudeurs.

Laten we voorop stellen dat dit voor de VVD een onbegaanbare weg is. Fraude mag nooit lonen. Fraude moet worden bestraft en we gaan er dan ook van uit dat de minister er voor zorgt dat het UWV de fraudewet uitvoert en fraude blijft aanpakken.
Vanaf juli gaat de wet Werk en Zekerheid in.

Het is winst dat het UWV dan loon verrekent met de uitkering. Voor deze fraudepreventie heeft de VVD altijd gepleit.  We zijn blij dat zo vergissingen kunnen worden voorkomen. Dat scheelt voor veel mensen rompslomp en dan hoeft de Fraudewet dus ook niet te worden aangepast.

Het UWV moet blijven handhaven op zwartwerken en het niet voldoen aan de sollicitatieplicht.

Zoals het UWV het nu stelt: dat zij mensen  ‘niet langer wil beboeten’, dat kan absoluut niet.
De vragen die ik aan de minister heb zijn de volgende:

1 Is de minister het met de VVD eens dat Fraude nooit mag lonen?

2 Zo ja, hoe gaat hij ervoor zorgen dat het UWV de fraudewet  blijft handhaven, ook na 1 juli?

3 Is er na 1 juli nog steeds de plicht om juiste inkomsten en informatie over solliciteren op te geven bij een WW-uitkering?

4 En wordt die plicht gehandhaafd door het UWV?

 

 

Tweede instantie

Ik dank de minister voor de antwoorden. Die zijn verhelderend. Feitelijk zullen die zeker kloppen. Maar het beeld is nu ontstaan dat het UWV fraude niet wil handhaven in plaats van dat het UWV fraude wil voorkomen. Hier heb ik nog enkele vragen over

5 Hoe heeft het zo mis kunnen gaan in de communicatie van het UWV dat dit beleid is uitgelegd als ‘niet willen handhaven’ in plaats van ‘ fraude voorkomen’ ?

6 Waarom duurde het twee dagen voordat de minister of het UWV  op dit bericht reageerden? Waarom heeft de minister hier niet zelf het initiatief genomen als zo’n bericht direct al tot zoveel onduidelijk en onrust leidt?

2 replies added

Leave your comment