NOS: kamer wil af van verdrag marokko

Kamer wil van verdrag Marokko

10 jun 2014

Een brief van het UWV, de instantie die gaat over het uitkeren van de WW-uitkering»

Een brief van het UWV, de instantie die gaat over het uitkeren van de WW-uitkeringANP

De Tweede Kamer vindt dat het socialezekerheidsverdrag met Marokko moet worden opgezegd, als onderhandelingen erover niets opleveren. De VVD had hierover een motie ingediend en een meerderheid heeft ermee ingestemd.

Door het verdrag krijgen mensen die in Nederland rechten hebben opgebouwd, in Marokko evenveel geld als in Nederland. Het kabinet wil daarvan af. De uitkeringen moeten worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud in Marokko. Ze gaan dan omlaag. Maar Marokko wil daarvan niets weten. De Tweede Kamer voert de druk nu op.

‘Ultieme wapen’

Minister Asscher had de Kamer de motie ontraden. Hij zei vorige week herhaaldelijk dat hij het verdrag met Marokko niet wil opzeggen, omdat het ook voordelen biedt. Het leidt bijvoorbeeld tot een betere samenwerking tussen Nederland en Marokko bij de opsporing van fraude.

Wel wil hij “de druk die in de Kamer is ontstaan” gebruiken in een gesprek in september waarin aanpassing van het verdrag aan de orde komt. Als Marokko niet wil meewerken, ziet hij dreigen met opzegging als het “ultieme wapen”.

2 replies added

Leave your comment