RTL – Mkb: Mes in loondoorbetaling bij ziekte

7 februari 2015

Mkb: Mes in loondoorbetaling bij ziekte

 

De personeelslasten voor het midden- en kleinbedrijf moeten flink omlaag om de economische groei te stimuleren. Dat zegt werkgeversorganisatie MKB Nederland in een rapport dat maandag wordt aangeboden aan premier Mark Rutte.

Ondernemers lopen vast op een stapeling van regels, risico’s en lasten, stelt de werkgeversorganisatie. Vooral de loondoorbetalingsplicht bij ziekte valt kleine bedrijven zwaar.

De doorbetaling bij ziekte moet daarom terug van twee naar één jaar, stelt MKB Nederland in het rapport, waarbij de werkgever de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening neemt en de werknemer voor het tweede.

Ook vinden MKB-Nederland en VNO-NCW dat ondernemers niet langer verantwoordelijk moeten zijn voor ziektegevallen die duidelijk voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer, zoals skiongelukken. Daarvoor zullen werknemers zich zelf moeten verzekeren.

Internationaal verplicht
Verder willen de werkgevers ,,het doorgeschoten aantal wettelijke verlofrechten” aanpakken. Deze verlofrechten kunnen wat het mkb betreft worden beperkt tot wat internationaal verplicht is. Ook vindt de organisatie dat de vergoeding bij contractbeëindiging na twee jaar ziekte moet worden geschrapt.

In het rapport Kansrijk! doen ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW nog meer voorstellen die belemmeringen wegnemen en ondernemers in staat stellen groeikansen beter te benutten, onder meer op het gebied van ICT, innovatie, internationalisering en financiering.

3 replies added

Leave your comment