Schriftelijke Vragen over het bericht ‘UWV verbaasd over ingrijpen Asscher’

Vragen van het lid Schut-Welkzijn (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over “UWV verbaasd over ingrijpen Asscher”[1]

 

  1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘UWV verbaasd over ingrijpen Asscher”?
  2. In het artikel wordt genoemd dat 25.000 mensen wachten op een herbeoordeling en 47.000 mensen op een re-integratietraject. Klopt dit?
  3. In het artikel wordt genoemd dat in 2016 9.000 mensen moeten worden herbeoordeeld volgens de vijfdejaarstoets wat oploopt tot 2019 tot 12.000 mensen. Klopt dit? Zo ja, wat zijn hiervan de gevolgen?
  4. Klopt het dat het UWV jaarlijks 60.000 herbeoordelingen zou moeten uitvoeren, maar dat er maar 40.000 herbeoordelingen mogelijk zijn?
  5. Hoe verhoudt dit zich met de uitvoering van de wettelijke taak tot het rechtmatig verstrekken van de WIA-uitkering, waar een herbeoordeling voor nodig is?

 

 

 

 

           

[1] Trouw, 11 november 2015

3 replies added

Leave your comment