Schriftelijke vragen Schut-Welkzijn en Neppérus over het bericht dat ZZP-ers niet langer meer in de zorg kunnen werken

Schriftelijke vragen aan de minister en staatssecretaris van VWS en de staatssecretaris van Financiën door de leden Schut-Welkzijn en Neppérus (beiden VVD) over het bericht dat ZZP-ers niet langer meer in de zorg kunnen werken[1].

 

1 Bent u op de hoogte van signalen van ZZP-ers in de zorg die een afwijzing hebben gekregen van de Belastingdienst op de modelovereenkomst volgens de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties?

 

2 Vindt u, net als de VVD, dat ZZP-ers onmisbaar zijn in de zorg, in het bijzonder in de palliatieve zorg, waar zij degenen zijn die mensen in de laatste fase van hun leven voor langere tijd kunnen bijstaan?

 

3 De reden van de afwijzing van de modelovereenkomst door de Belastingdienst wordt gelegd bij een tegenstrijdigheid met de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). In deze wet is juist mogelijk gemaakt dat ZZP-ers kunnen blijven werken in de zorg. Waar bestaat de strijdigheid dan uit?

 

4 Hoe gaat u ervoor zorgen dat ZZP-ers vanaf mei, na het verdwijnen van de VAR, als ZZP-er in de zorg kunnen blijven werken? Moet hiervoor de modelovereenkomst worden aangepast, of de wet? Als het de wet is, kunnen wij de wijziging van de wet dan zo snel mogelijk tegemoet zien?

 

5 Wilt u deze vragen beantwoorden voor het aankomende algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg?

 

[1] http://www.flexnieuws.nl/2016/01/28/interview-noor-treffers-puurzorg-over-nadelen-wet-dba-wat-zijn-de-effecten-op-zzp-in-de-zorg/#.VryIjLmFO72

 

3 replies added

Leave your comment