Stand.NL – Stelling: Werkgevers moeten alleen nog opdraaien voor werkgerelateerd ziekteverzuim

Jurgen van den Berg en Ghislaine Plag spreken met:

Anoushka Schut-Welkzijn, Tweede Kamerlid VVD.

Een gebroken been bij het skiën of een blessure bij het sporten. Als je daardoor een tijd niet kunt werken draait je werkgever nu nog op voor de kosten. De VVD wil dat mensen zichzelf gaan verzekeren voor ziektes of blessures waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn.

Volgens de VVD zijn werkgevers nu vaak huiverig om nieuw personeel aan te nemen vanwege de risico’s die zij lopen met werknemers, vooral op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Nederland heeft samen met Finland, Polen en Slovenië het hoogste ziekteverzuimpercentage in de Europese Unie. Dat zou komen omdat er te weinig prikkels zijn ingebouwd om weer te gaan werken. Mensen voelen het niet in hun portemonnee als ze langer thuisblijven dan nodig.

Is het goed om meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij de zieke werknemers zelf? Of is de grens tussen wat wel en niet werkgerelateerd is onduidelijk en moet de werkgever die last blijven dragen?

Luister hier het fragment.

3 replies added

Leave your comment